Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

En af de største plantefamilier med over 10.000 arter. Den rummer både urteagtige planter og vedplanter.

I Danmark har vi ca. 90 taxa (arter, underarter mv.) som er oprindelige i vores flora eller mere eller mindre naturaliserede.

I Danmark er de fleste arter urteagtige. Af vedagtige arter findes bl.a. Gyvel, arter af Visse og fra det østlige Amerika er Robinie indført og under spredning. Desuden findes ret mange halvbuske i familien, hvorved forstås planter, hvor de nederste dele er vedagtige og over lever vinteren. Et eksempel herpå er Krageklo.

Familien er let kendelig på blomstens symmetriske opbygning omkring et lodret symmetriplan.

Det øverste kronblad kaldes fanen og de 2 sidestillede vingerne. De 2 nederste kronblade er sammenvoksede i spidsen (men med hver sin stilk) og danner "kølen" som omslutter støvdragere og støvvej.

Blomsten er mediant zygomorf, med 5 bægerblade, 5 kronblade og 10 støvdragere og 1 griffel. Støvdragerne er enten alle rørformet sammenvoksede omkring den enlige griffel eller også er de 9 støvdragere rørformede sammenvoksede omkring griflen og den bagerste støvdrager fri.

Honning dannes kun i den type blomster, der har 1 fri støvdrager. Men også typen med 10 sammenvoksede støvdragere besøges af insekter, som samler blomsterstøv.

Bægerbladene er sammenvoksede ved grunden, men med frie spidser, af hvilke de 2 vender opad og de 3 nedad, så bægret bliver 2-læbet.

Frugten er oftest en bælg, dvs. en enrummet kapsel med 2 klapper, der åbner sig ved, at den springer op i både bug- og rygsømmen.

Der er ingen frøhvide i frøet; alt oplagsnæringen findes i de store kimbladsanlæg.

Ærteblomstfamiliens arter kan selv vha. bakterier fiksere kvælstof og har derfor en konkurrencefordel,

hvor plantetilgængeligt kvælstof er den begrænsende faktor, som f.eks. på sandet, humusfattig jord,

ved stranden, i grusgrave mv. På rødderne udvikles knolde med kvælstofbindende bakterier.

Det virker jordforbedrende og gør, at mange af planterne kan klare sig på meget mager jord.

Bakterierne findes i knolde på planternes rødder og hører til bakterieslægten Rhizobium.

De kan kun binde kvælstof ved tilstedeværelse af ilt, dvs, der er tale om aerobe bakterier.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: