Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjersti  Okolo
    Foto: Kjersti Okolo
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert

 Figur

Atlas

: Kantbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kantbælg har nedliggende til opstigende indtil 30 cm. lange stængler, trekoblede, kødfulde blade, som ofte har et blågrønt skær,, og bleggule blomster, som sidder enligt eller parvist. Blomsterne har en tendens til at være tofarvede, idet fanen ofte er hvidgul-bleggul og vingerne og kølen lysegule.

Bladet er 3-koblet som hos Kællingetand og småbladene er omvendt ægformede, ofte med et lidt kantet omrids.

Bælgen er karakteristisk 4-kantet, hvor kanterne er mere eller mindre vingeagtige.

Kantbælg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Bertelsen

Forveksling

: Kantbælg står Kællingetand nær, men de 4-kantet vingede bælge gør, at der i den danske flora ikke er nogle reelle forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: I Danmark findes den kun ved Sjællands vest- og sydkyster samt på nordbornholmske kyster. Den er sjælden-meget sjælden.

På rødlisten er den angivet som VU (vulnerable, sårbar). bios.au.dk...

Kantbælg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kantbælg baseret på Naturbasens observationer:
Kantbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kantbælg - månedlig fordeling

Biologi

: Kantbælg har blomster, der bestøves af insekter. Da de har langt bægerrør, er det fortrinsvis humlebier, der kan nå honningen og udfører bestøvningen.

Frøene spredes med vinden eller evt. med havvand.

Etymologi:

Tetragonolobus er af græsk tetragonus-firkantet og lobos-bælg. Maritimus er "voksende ved havet". Det danske navn er selvforklarende.

En beslægtet enårig art "Aspargesært" Tetragonolobus purpureus med røde blomster har været dyrket som køkkenurt, og bliver det måske stadig.

Levested

: Kystnære strandenge og ved stranden ved ikke for vindeksponerede kyster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: