Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

 Figur

Atlas

: Fin Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 20 cm lang og med nedliggende til opstigende vækst. Stænglen er grenet og ret spredt håret. Blomsten er af den sædvanlige ærteblomsttype med fane, vinger og negl; vingerne er tiltrykte blomstens længdeakse. Blomsterne sidder i hoveder, som er 5-9 mm brede og med 5-20 blomster.

Bladet er tredelt og det midterste småblad tydeligt stilket. Småbladene er afrundede, takkede og uden brod. Bladene er glatte eller spredt hårede. Akselbladene har ægformet grund og er tilspidsede; de er af længde med bladstilken.

Fin Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Undertiden kan det se ud som om, at det midterste småblad har en ganske lille brod, men den er langt mindre og utydeligere end hos Humle-Sneglebælg.

Forveksling

: Fin Kløver kan forveksles med Gul Kløver og især med Humle-Sneglebælg.

Den kendes fra Gul Kløver på at have ikke-oppustede blomsterhoveder (fordi vingerne i blomsten er tiltrykte længdeaksen) med færre blomster samt på, at akselbladene er af længde med bladstilken (kortere end denne hos Gul Kløver).

Fra Humle-Sneglebælg, som den overfladisk ligner meget, kendes den på at have småblade uden (eller så godt som uden) brod i bladnervens forlængelse samt rette bælge (snoede hos Humle-Sneglebælg). Humle-Sneglebælg har dunhårede småblade og stængel (glatte eller spredt hårede hos Fin Kløver).

Udbredelse

: Almindelig i hele Danmark.
Fin Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fin Kløver blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Fin Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Fin Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fin Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning.

Slægtsnavnet ”Trifolium” betyder ”trebladet”. Artsnavnet ”dubium” betyder ”tvivlsom” og hentyder til forvekslingsmulighederne med andre gulblomstrede kløvere samt Humle-Sneglebælg.

Levested

: Græsplæner, marker, overdrev, skrænter og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: