Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Tofrøet Vikke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tofrøet Vikke er en ret spinkel ærteblomstret, som bliver indtil 60 cm lang og med i reglen ret forgrenet stængel.

Bladet er sammensat med 5-9 par småblade og ender i en forgrenet slyngtråd.

Blomsterklasen har 2-6 hvide eller blåhvide blomster.

Bælgen er 2-frøet.

Hele planten er noget håret.

Tofrøet Vikke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Tofrøet Vikke forveksles hyppigt med Tadder-Vikke. Men Tadder-Vikke har lyst himmelblå blomster, 4-frøede bælge og kun 2-5 par småblade.

Udbredelse

: Tofrøet Vikke er meget almindelig i Danmark, dog lidt mindre almindelig i sandjordsegne.
Tofrøet Vikke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Tofrøet Vikke baseret på Naturbasens observationer:
Tofrøet Vikke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tofrøet Vikke - månedlig fordeling

Biologi

: Tofrøet Vikke er enårig. Dens blomster bestøves af insekter, og frøene spredes ved vindslyngspredning.

Etymologi: Vikke er afledt af Vicia, som i oldtiden betegnede en dyrket ærteblomstret, formentlig Foder-Vikke.

Hirsuta er "håret", planten er i reglen jævnt korthåret, uden at det er særligt iøjnefaldende. I ældre litteratur ses navnet Lådden Vikke for arten. 2-frøet henviser til de altid 2-frøede bælge.

Levested

: Lysåben græsvegetation, ruderater, vejkanter, som markukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: