Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Alsike-Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil ca. 60 cm. høj og stænglen er hul og grenet foroven.

Blomsterhovederne er ret langstilkede, d.v.s., der er et godt stykke fra blomsterhovedet og ned til de nærmeste blade på stænglen, hvor der hos f.eks. Rød-Kløver sidder blade lige under blomsterhovedet. - Den enkelte blomst i blomsterhovededt har en kort, men dog tydelig stilk.

Blomsterhovederne er spraglede i hvidt og lyserødt/rosenrødt; de bliver mere lyserøde med alderen og som afblomstrede brune. Blomsterhovederne er derfor iøjnefaldende flerfarvede/spraglede.

Fodfligene er grønne, ikke tilspidsede, og ikke så hindeagtige som hos flere andre kløverarter.

Bladene savner den lyse plet, som ofte ses hos Rødkløver. De har ca. 20 par bladstrenge.

Bægret er glat og 5-strenget (tiltrykt håret og 10-strenget hos bl.a. Rød-Kløver).

Alsike-Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Rasmussen

Variation

: Der er stor variation i blomsterhovedernes farve.

Forveksling

: Det volder sjældent vanskeligheder at kende Alsike-Kløver fra andre arter i slægten; de spraglede, flerfarvede blomsterhoveder i hvidt og lyserødt/rosenrødt springer i øjnene. Derudover er bægret 5-strenget, hvor det er 10-strenget hos Rød-, Bugtet- og Hvid-Kløver.

Vækstformen minder om Rød-Kløvers; Hvid-Kløver har en lavere, langt mere krybende/nedliggende vækst.

Alsike-Køver er en underart til hovedarten Trifilium hybridum. Den anden underart Smuk Kløver - Trifolium hybridum ssp. elegans www.fugleognatur.dk/artintro... har mindre blomsterhoveder og ca. 40 par bladstrenge mod Alsike-Kløvers ca. 20 - og er sjælden i Danmark.

Udbredelse

: Planten er almindelig i det meste af Danmark.
Alsike-Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Alsike-Kløver blomstrer juni-august, og kan være svær at få øje på før blomstringstiden og når den er helt afblomstret.

Tidsmæssig fordeling

af Alsike-Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Alsike-Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Alsike-Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter med forholdsvis lang sugesnabel.

Frugten er en bælg, og frøene spredes især ved vindslyngspredning.

Alsike-Kløver er ikke oprindelig i den danske flora, men indført som græsmarksplante til Danmark i 1840, og herfra spredt i naturen.

Om slægtsnavnets betydning se omtalen ved Bugtet Kløver.

Det latinske artsnavn hybridum betyder "bastardargtig" og skyldes, at Linné, da han navngav den, anså den for en krydsning mellem Rød- og Hvid-Kløver - hvilket er forkert.

Det danske/nordiske navn Alsike hidrører fra, at Linné først lærte planten at kende i Alsike sogn i Uppland i det nordlige Mellemsverige.

Levested

: Alsike-Kløver vokser græsmarksvegetation, på ruderater m.v. i de meste af Danmark, men sjældent så dominerende som Rød- og Hvid-Kløver. Den er spredt fra dyrkning - og dyrkes i mindre udstrækning stadigvæk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: