Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Guy Voets
    Foto: Guy Voets

Atlas

: Krat-Fladbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har tynd, krybende jordstængel, der ved forgreningstederne danner runde knolde. Skuddene er opstigende til oprette og indtil 30 cm. høje.

Stænglerne er glatte og vingede; de bærer 2-3 parrede blade, som ender i en brod og har ovalt-lancetformede småblade.

Blomsterne sidder i en langstilket klase, som er 3-4 blomstret. som unge er blomsterne hvidligt-lyserøde, senere bliver de smudsigt-blå.

Krat-Fladbælg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annemette Bargum

Forveksling

: Andre arter i slægten har klatretråd (Strand- og Kær-Fladbælg) eller kantet-furet stængel uden vinger (Sort Fladbælg, Vår-Fladbælg)

Udbredelse

: Almindelig i store dele af Jylland, temmelig almindelig i Nordsjælland og på Bornholm - ellers temmelig sjælden.
Krat-Fladbælg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Krat-Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Krat-Fladbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krat-Fladbælg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Ved modenhed springer bælgene op med stor kraft og slynger frøene væk.

Plantens underjordiske knolde har en sødlig smag og har været anvendt medicinsk og til spisning.

Etymologi:

Lathyrus er et gammelt græsk navn for en bælgplante (lathyros). Fladbælg er ud fra frugternes form. Montanus er "voksende i bjerge" (latin: mons=bjerg). Krat- hentyder til voksestedet, der ikke sjældent er lysåbne krat.

Levested

: Mager og kalkfattig bund i skove, på heder og overdrev. I næringsrige egne er forekomsterne ofte på oldtidhøje, hvor bunden har været udvasket gennem lang tid.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: