Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: gorm jensen
  Foto: gorm jensen
 • Fotograf: John Holst
  Foto: John Holst
 • Fotograf: Marie Louise Bache
  Foto: Marie Louise Bache

Atlas

: Sød Astragel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig, meterlang plante med nedliggende vækst.

Bladet er uligefinnet og med 3-7 par småblade, som er æg-lancetformede, og der er ingen brod eller slyngtråd.

Stænglen er grov og kantet og væksten er mere eller mindre zigzagformet.

Kronen er gulgrøn og bælgen er seglformet.

Hele planten smager af lakrids.

Sød Astragel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: gorm jensen

Forveksling

: Sød Astragel er en karakteristisk art, og der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder. Den anden art i slægten: Dansk Astragel har lilla blomster og spinkel vækst og ligner på ingen måde.

Udbredelse

: Sød Astragel er ret almindelig på Øerne, Bornholm, Østjylland og i det østlige Sønderjylland - forholdsvis sjælden i Midt-, Vest- og Nordjylland.
Sød Astragel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli og er ret let at kende i vegetativ tilstand på vækstformen og den lakridsagtige smag.

Tidsmæssig fordeling

af Sød Astragel baseret på Naturbasens observationer:
Sød Astragel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sød Astragel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig plante, hvis blomster bestøves af honnningsamlende insekter.

Den lakridsagtige smag skyldes stoffet glykyrrhizin, som findes i større koncentrationer hos Lakridsplante (Glycyrrhiza glabra), som også hører til Ærteblomstrede og findes i Sydeuropa. - Glykyrrhizin er også et sødestof, der er ca. 50 gange stærkere end sukker.

Etymologi:

Slægtsnavnet er forklaret i omtalen af Dansk Astragel. Artsnavnet glycyphyllus betyder "sødbladet" og sigter til plantens søde, lakridsagtige smag. Det danske artsnavn har samme betydning.

Levested

: Krat, skovbryn, lysåbne skove og på græsklædte skrænter, i stabiliseret vejkantsvegetation, på dæmninger og ældre ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: