Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Troels Ingemann
    Foto: Troels Ingemann
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Peter Pedersen
    Foto: Peter Pedersen

Atlas

: Dansk Astragel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel blødhåret indtil 20 cm. lang plante med nedliggende til opstigende vækst.

Bladene er uligefinnede og uden slyngtråd, med 7-11 par småblade.

Blomsterne er blåviolette med gullig basis og sidder i kortstilket, hovedformet klase.

Bælgen er ægformet, 1,5-2 cm. lang og sort med karakteristiske hvide hår.

Planten har underjordiske udløbere og står ofte i veldefinerede bestande.

Dansk Astragel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Troels Ingemann

Forveksling

: Dansk Astragel er en ret karakteristisk art, og der er ikke svære forvekslingsmuligheder i den danske flora.

Den anden danske art i slægten: Sød Astragel er en meget kraftigere plante, der ser helt anderledes ud.

Blomsterstanden kan have en overfladisk lighed med arter af Lucerne og Sneglebælgs; men disse har 3-koblede blade.

Bladene kan lede tanken hen på Vikke eller Fladbælg, men disse har ligefinnede blade, der ender med en brod eller slyngtråd.

Udbredelse

: Dansk Astragel er ret sjælden i Danmark.

De danske hovedforekomster er ved storebælts- og kattegatkyster og omkring Roskilde Fjord og Isefjorden. Dansk Astragel findes overvejende øst for storebælt og har kun få forekomster i Østjylland og det østlige Sønderjylland.

Dansk Astragel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Dansk Astragel baseret på Naturbasens observationer:
Dansk Astragel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dansk Astragel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter. Frøene spredes ved vindslyngspredning, når bælgene springer op ved modenhed.

Etymologi:

Slægtsnavnet Astragulus skal være afledet af græsk astragalos, rullebenet, som er en fodrodsknogle hos pattedyr og som i oldtiden har været brugt til fremstilling af spilleterninger. De store frø fra en sydeuropæisk art i slægten er blevet sammenlignet med disse spillebrikker.

Artsnavnet er ikke særligt betegnende, da Danmark ligger nær nordvestgrænsen af dens udbredelsesområde og planten i øvrigt er ret sjælden i landet. Men det skyldes nok, at den første beskrivelse er gjort efter dansk materiale.

Slægten er stor og med over 1600 arter, som for de flestes vedkommende er knyttet til steppeområder. Der findes også en håndfuld andre arter i nordiske fjeldegne og på Øland/Gotland, I den danske flora er der kun Dansk og Sød Astragel.

Levested

: Strandoverdrev, strandenge, sydvendte skråninger. Langt de fleste danske forekomster er ved kysterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: