Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henning Christiansen
    Foto: Henning Christiansen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Gul Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 25 cm lang plante med nedliggende til opstigende vækst og grenet stængel, som er spredt håret. Kronen er af den sædvanlige ærteblomsttype, lysegul, med udstående vinger og længdefuret fane. Blomsterne er samlet i 8-15 mm brede hoveder med 20-30 blomster. Pga. blomsternes udstående vinger virker blomsterhovederne på karakteristisk vis oppustede i modsætning til, hvad der er tilfældet for de noget lignende Fin Kløver og Humle-Sneglebælg.

Bladene er 3-delte, og småbladene er 8-12 mm lange, takkede og uden brod. Det midterste småblad er stilket. Akselbladene er tilspidsede, med ægformet grund, og kortere end bladstilkene.

Gul Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Thomassen

Forveksling

: De vigtigste forvekslingsmuligheder er med Fin Kløver og Humle-Sneglebælg.

Fin kløver har blomster med tiltrykte vinger (udstående hos Gul Kløver) og derfor ikke-oppustede blomsterhoveder; der er kun 5-20 blomster i hovederne, og akselbladene er af længde med bladstilkene.

Humle-Sneglebælg har tydelig brodspids i forlængelse af småbladenes midternerve og vinger, der er tiltrykte og ikke udstående. Desuden har Humle-Sneglebælg spiralsnoet, netmønstret bælg (ret hos Gul Kløver og andre kløvere). Humle-Sneglebælg har dunhårede småblade (glatte eller spredt hårede hos Gul Kløver).

Humle-Kløver har også oppustede blomsterhoveder, men de er meget større, 12-20 mm brede; de er først gule, men bliver snart lysebrune; akselbladene er lancetformede, småbladene er spidse (afrundede hos Gul Kløver), og væksten iøjnefaldende opret.

Udbredelse

: Almindelig i hele Danmark.
Gul Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gul Kløver blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Gul Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning. Slægtsnavnet ”Trifolium” betyder ”trebladet”. Artsnavnet ”campestre” betyder ”voksende på marker”.

Levested

: Lysåben, næringsrig bund langs veje, i græsplæner, på marker, i klitter, på overdrev etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: