Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst

 Figur

Atlas

: Humle-Sneglebælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm lang plante med grenet stængel. Væksten er undertiden opret, undertiden mere nedliggende til opstigende. Stænglen og bladene er dunhårede. Blomsterne er af ærteblomsttypen og har opret fane og vinger, som er tiltrykt blomstens længdeakse. Blomsterne er lysegule og sidder samlet i hoveder med 10-40 i hver. Bælgen er snoet. Bladet er tredelt og med brodspidsede småblade.
Humle-Sneglebælg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Frøsig

Forveksling

: Humle-Sneglebælg ligner overfladisk Fin Kløver meget i blomsterstadiet. Den kendes fra Fin Kløver på at have tydeligt brodspidsede småblade og dunhåret stængel og blade (glatte eller spredt hårede hos Fin og Gul Kløver). I frugtstadiet kendes den let fra kløverslægten på de snoede bælge (rette hos Kløver).

Fra Gul Kløver kendes den på de brodspidsede, dunhårede småblade og de ikke oppustede blomsterhoveder (fordi blomsternes vinger er tiltrykte blomstens længdeakse).

Udbredelse

: Uhyre almindelig i hele Danmark. Der findes næppe én græsplæne i Dronningeriget, hvor der ikke vokser Humle-Sneglebælg.
Humle-Sneglebælg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Humle-Sneglebælg blomstrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Humle-Sneglebælg baseret på Naturbasens observationer:
Humle-Sneglebælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Humle-Sneglebælg - månedlig fordeling

Biologi

: 1-2 årig urt med insektbestøvning.

Det latinske slægtsnavn ”Medicago” er afledt af det latinske navn for Lucerne: ”Herba medica” = ”den mediske urt” efter græsk: ”medice” = ”stammende fra Medien (altså Persien)”. Artsnavnet ”lupulina” betyder ”humleagtig” og hentyder til, at blomsterhovederne kan ligne små humlekopper.

Det danske slægtsnavn ”Sneglebælg” hentyder til den snoede bælgfrugt. Artsnavnet ”Humle” hentyder som det latinske artsnavn til blomsterhovedernes lighed med humlens blomsterstand.

Levested

: Græsplæner, vejkanter, brakmarker, ruderater, dyrkede marker og græsvegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: