Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk

Atlas

: Bugtet Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bugtet Kløver ligner Rød-Kløver noget, men kendes ret let på følgende karakterer:

Stænglen bliver indtil 50 cm. lang er ofte moderat grenet, noget zigzagbugtet og nedliggende til opstigende.

Bladene er ret smalt lancetformede og mørkegrønne. De er tit uden lys plet (som Rød-Kløvers blade næsten altid har), men kan sagtens have en sådan.

Blomsterhovedet er mørkerødt og stilket, d.v.s., der er et stykke ned til de nærmeste løvblade.

Bægret er 5-tandet og glat (bægertænderne kan dog være randhårede), den nedre tand er lidt længere end de øvrige.

Akselbladene er jævnt tilspidsede.

Bugtet Kløver har underjordiske udløbere, hvilket betyder, at den ofte står i velafgrænsede bestande.

Bugtet Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Vikstrøm

Variation

: Der er ret betydelige variation m.h.t. længden af den bladløse stilk under blomsterhovedet og i småbladenes farvetegninger.

Forveksling

: Det er især adskillelsen fra Rød-Kløver, der kan volde lidt vanskeligheder. Men Bugtet Bløvers blade er iøjnefaldende smallere og tydeligt mørkegrønne; Bugtet Kløver har i reglen altid et stykke bladløs stilk under blomsterhovedet, hvor hos Rød-Kløver sidder et løvblad lige under blomsterhovedet. . Bugtet Kløver har - modsat Rød-Kløver - underjordiske udløbere, hvorfor den ofte står i veldefinerede bestande. -

Rød-Kløver har akselblade, der spidser pludseligt til i en trådagtig forlængelse,hvor de er jævnt tilspidsede hos Bugtet Kløver.

Skov-Kløver (i Danmark kun i Nord- og Midtsjælland) har iøjnefaldende meget smallere småblade og stift opret vækst. Desuden har den ustilket blomsterhovede, hvor de første blade sidder umiddelbart under blomsterhovedet. Skov-Kløver har 20-strenget bæger, hvor dette er 10-strenget hos Bugtet og Rød-Kløver (kræver en relativ stærk lup at se tydeligt).

Rød-Kløver og Skov-Kløver har håret bæger, hvor Bugtet Kløver har glat bæger (bægertænderne kan være lidt randhårede).

Udbredelse

: Almindelig i det meste af Danmark, dog lidt mindre almindelig i Vest-,Midt- og Nordjylland.
Bugtet Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august - og kan derudover ret let kendes på de mørkegrønne, ret smalle blade uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Bugtet Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Bugtet Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bugtet Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsamlende insekter med relativ lang sugesnabel.

Det latinske slægtsnavn Trifolium betyder simpelthen "3-bladet", og alle arter har da også blade med 3 småblade.

Det latinske artsnavn medium betyder "middelstor". Det danske artsnavn "bugtet" hentyder til stænglen.

Det danske navn Kløver er af gammel indoeuropæisk oprindelse og menes at være afledt af grundbetydningen "klæbe", "smøre" efter nogle arters klæbrige saft.

Levested

: Skovbryn, lysåbne skove, enge, vejkanter, overdrev, mere stabilserede ruderater etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: