Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Smalbladet Vikke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm. høj 1-årig eller 2-årig ærteblomstret, der har blade med 3-5 par småblade med en slyngtråd for enden. De nedre blade har dog oftest kun 2 par småblade og ingen slyngtråd, men en kort brod.

Blomsterne er 10-16 mm. lange og sidder enkeltvis eller 2-3 sammen i bladhjørnerne; fane, vinger og køl er purpurrøde.

Bægret er ca. halvdelens af kronens længde.

Bælgene er vandret udstående, indtil 5 cm. lange, næsten glatte og brune til sorte.

Der er 3 underarter, som ofte sammenblandet og som sikkert ofte krydser og forekommer i mellemformer.

Ovenstående gælder ssp. nigra: Smalbladet Vikke.

Ager-Vikke, ssp. segetalis bliver højere, indtil 80 cm.. Den har større indtil 22 mm. lang krone, som i reglen er 2-farvet med purpur negl og vinter og lysere violet fane, bæger der er næsten 3/4 af kronens længde og bælg indtil 70 mm.

Foder-Vikke ssp. sativa er indtil 90 cm. høj, har udstående håret stængel og 5-8 par bredere, næsten omvendt ægformede småblade, der er tydeligt udrandede og med tydelig brod. Kronen er indtil 30 mm. lang og 2-farvet med purpurrøde vinger og lysviolet, tydeligt stribet fane. Fodfligene er halvmåneformede og med mørk plet. Bæger er 3/4 af kronens længde og bælgene gulbrune, hårede og indsnørede mellem frøene.

Smalbladet Vikke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: SE beskrivelsen af underarterne under kendetegn.

Forveksling

: De 3 underarter kan være vanskeligt at adskille. Foder-Vikke opdages lettest på de omvendt ægformede småblade og den store krone med lysere fane, der er stribet.

Udbredelse

: Smalbladet Vikke er sammen med de andre underarter, som den ofte sammenblandes med, almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Smalbladet Vikke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstringstiden er maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Vikke baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Vikke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Vikke - månedlig fordeling

Biologi

: Etymologi:

Angustifolia er latin for smalbladet. Slægtsnavnet Vicia, som også det danske vikke er afledt af, er det gamle latinske navne for en bælgplante (muligvis Foder-Vikke)

Levested

: Tør, ikke for næringsrig bund, ruderater, vejkanter, lysåben græsvegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: