Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Gul Fladbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig plante med vandret krybende, underjordiske udløbere og ofte meterlange, klatrende eller nedliggende, kantede stængler.

Bladet har et enkelt sæt lancetformede småblade og ender i en grenet slyngtråd eller i en brod. Der er et sæt store, løvbladlignende, pilformede akselblade.

Blomsterne er gule og sidder i en langstilket 5-10 blomstret klase.

Frugten er en typisk ærtebælg.

Slægten Fladbælg kendes fra Vikke bl.a. på, at støvdragerøret er lige afskrået, hvor det er skråt afskåret hos Vikke

Gul Fladbælg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Bladene kan ende i både brod og slyngtråd.

Forveksling

: Med de gule blomster og 2-koblede blade er der ikke indlysende forvekslingsmuligheder. Andre ærteblomstrede med 2-koblede blade som Skov-Fladbælg er meget kraftigere planter og med røde og Rødlilla blomster.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i hele landet, dog lidt mindre hyppig i Vest- og Midtjylland.
Gul Fladbælg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Gul Fladbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Fladbælg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindslyngspredning af frøene (ærterne).

Etymologi:

Lathyrus er dannet af et gammelt græsk navn på en bælgplante: lathyros.

Fladbælg på grund af frugtens udeseende.

Pratensis er "voksende på enge".

Gul Fladbælg er bittert smagende og vrages sandsynligvis i nogen udstrækning af kreaturerne.

Levested

: Enge, fugtige krat, overdrev, vejkanter, græsmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: