Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Mat Spydsvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 7-11 mm. Bagkroppen er meget smal, lang og kølleformet, med tynde gule bånd fortil på 3. og 4. bagkropsled. Hunnen har også et smalt gult bånd forrest på 5. bagkropsled. Hovedet er rundt med meget store øjne. Benene er overvejende gule.
Mat Spydsvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael G.Jensen

Variation

: Der findes en variation obscuripennis, hvor panden er mere skinnende og ikke gråpudret som normalt. Tidligere blev denne variation anset for at være sin egen art.

Forveksling

: Med den smalle, aflange og kølleformede bagkrop er den helt umiskendelig. Det er desuden den eneste europæiske art i slægten Baccha. Dog har slægterne Barksvirrefluer (Sphegina) og Køllesvirrefluer (Neoacia) ligeledes kølleformede bagkroppe. Bagkroppen er dog noget kortere, deres baglår er kraftigt fortykkede og det er typisk mindre arter.

Udbredelse

: Den er kendt fra hele landet.
Mat Spydsvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes fra begyndelsen af maj og frem til slutningen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Mat Spydsvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Mat Spydsvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mat Spydsvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever af forskellige bladlusarter på forskellige urter, buske og træer. Den voksne svirreflue bliver ofte overset, da den flyver langsomt rundt i lav og skyggefuld vegetation. Den overvintrer som larve.

Levested

: Den findes i løvskove ofte på fugtige, skyggefulde steder, men kan også findes i nåleskov, kratskov, hegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. Apollo Books, Stenstrup.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugar. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. Uppsala 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: