Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen

Kendetegn

: Længde: fra ca. 6-10 mm. Forkroppen hos friske individer er beklædt med en tæt pels af fine, let krøllede gule hår. Disse hår slides let af, og hos gamle individer kan de helt mangle. Normalt bliver hårene dog siddende i området omkring vingeroden og på anepisternum. Bagkroppen er af og til svagt grågult bestøvet, men for det meste ses changerende sølvpletter på begge sider af kroppens midterlinie. Bageste spirakel er gult. Benene er sorte. Brystskællene er hvidgule, og svingkøllerne er gule. Vingerne er klare.

Bestemmelse af Pollenia angustigena foretages lettest ud fra behåringen på skinnebenene.

Karakteristisk for artens hanner er de korte nedliggende hår anteroventralt på midterskinnebenet. Disse hår kan være ret fåtallige og indimellem helt mangle. Dette træk er normalt nok til at kende P. angustigena fra den meget lignende Almindelig klyngeflue (Pollenia rudis), men man skal være opmærksom på, at den meget sjældne Pollenia hungarica på dette punkt har en påfaldende lighed med P. angustigena.

På midterskinnebenet findes kun én anterodorsal børste. Hos både han og hun. Hunnerne er meget svære at bestemme med sikkerhed Bestemmelse af hunner beror i høj grad på temmelig variable karakterer. Således er antallet af anterodorsaler på midterskinnebenet ikke altid en garanti for korrekt bestemmelse.

Pollenia angustigena
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Variation

: Størrelsen kan variere noget, hvad der er helt i tråd med artens parasitiske levevis.

Den gule krøluld på thorax slides af med tiden.

Forveksling

: Pollenia angustigena kan forveksles med hovedparten af arter i slægten, men det er særlig let at forveksle den med Almindelig klyngeflue (Pollenia rudis) og den ligeledes meget almindelige Pollenia labialis.

Pollenia hungarica er en relevant, men ikke særlig sandsynlig forvekslingsmulighed.

Udbredelse

: Almindelig og udbredt i hele landet.

Den er kendt fra det meste af Vestpalæarktis. Lader dog til at mangle i Sydøsteuropa.

Pollenia angustigena - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra marts til oktober med hovedforekomst i april.

Tidsmæssig fordeling

af Pollenia angustigena baseret på Naturbasens observationer:
Pollenia angustigena - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pollenia angustigena - månedlig fordeling

Biologi

: Larverne lever som endoparasitter på forskellige regnorme (Lumbricidae).

De voksne fluer tiltrækkes ikke i nævneværdig grad af stærkt lugtende ting, som f.eks. ekskrementer og ådsler.

Levested

: Overalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rognes, Knut, 1991: Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark.

Fauna Entomologica Scandinavica, Volume 24, 1991.

De senest indberettede arter i Naturbasen: