Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Kendetegn

: Længde 9-14 mm. Stor og tungtbygget/firskåren, med forholdsvis mat skær på tergitterne.

Kan let genkendes på det orangerøde skipperskæg på den bageste og nederste del af kinderne. Begge brystskæl er brune, og det nederste har en tydelig hvid rand. På det nederste brystskæl sidder der midtpå en gruppe af lange sorte hår. Dette er karakteristisk for slægten som helhed. Forreste spirakel er formørket, og basicosta er sort.

Almindelig Spyflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Variation

: Betydelig variation i størrelsen. Store individer kan let være 25-30 procent større end små individer. Kønnene er ens.

Forveksling

: Kan lettest forveksles med Calliphora vicina, men vil altid kunne bestemmes på den orangerøde behåring på kinderne (skipperskægget).

Udbredelse

: Almindelig og vidt udbredt, men først og fremmest knyttet til det åbne land.

Kendt fra hele Palæarktis og Nearktis.

Almindelig Spyflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra maj til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Spyflue baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Spyflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Spyflue - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig spyflue tiltrækkes af stærkt lugtende ting som for eksempel ådsler og ekskrementer. Larverne udvikler sig i ådsler. Arten er kendt fra nogle enkelte tilfælde af myiasis, dvs. at maddikerne har udviklet sig i åbne sår på levende dyr.

Almindelig spyflue er ikke synanthrop (dvs. en art med tilknytning til mennesker). Den store blå spyflue på køkkenvinduet er med andre ord næsten aldrig Almindelig spyflue, der således ikke lever helt op til sit danske navn.

Den overvintrer som larve.

Levested

: Optræder sjældent i forbindelse med menneskelig aktivitet, men kan ellers findes overalt. Hyppig på blomster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rognes, Knut, 1991: Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, Volume 24, 1991.

De senest indberettede arter i Naturbasen: