Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Juel Lolk
    Foto: Michael Juel Lolk
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

 Figur

Atlas

: Hjortetrøst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig plante af indtil halvanden meters høj, rødbrun stængel.

Bladene er modsatte og helt eller næsten ustilkede og dybt hånddelte med 3-5 lancetformede, takkede afsnit.

Blomsterstanden er en stor, halvskærmformet samling af små blegrøde,4-6 blomstrede kurve.

Jordstænglen er vandret og rigt forgrenet.

Hjortetrøst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Rasmussen

Forveksling

: Hjortetrøst er en karakteristisk plante, og der er ikke afgørende forvekslingsmuligheder.

Dog dyrkes et par andre arter af slægten, men de afviger ret meget fra den vilde Hjortetrøst i udseende.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder, især i Østdanmark.
Hjortetrøst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Hjortetrøst baseret på Naturbasens observationer:
Hjortetrøst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hjortetrøst - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbesøvning af blomsterne.

Hjortetrøst er en vigtig trækplante for mange sommerfugle og andre insekter, der søger honning og pollen.

Etymologi:

Eupatorium er det græsk-latinske navn for Agermåne, der ligesom Hjortetrøst indeholder bitterstoffer, og begge har været brugt medicinsk. Men navnet bruges nu om Hjortetrøst og Agermåne hedder Agrimonia.

Cannabinum af Cannabis: hamp sigter til, at bladene er af en vis lighed med hampeblade.

Hjortetrøst er dannet af den danske botaniker Viborg i 1793 ud fra det ældre navn Hjortekløver, der hentyder til en krønike fra den græske oltid, hvor en hjort, der er blevet såret af en pil, går hen til urten og æder af den; herefter løsner pilen sig fra såret, og hjorten bliver rask.

Levested

: Fugtig, næringsrig bund i skove og moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: