Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Hans Okkels Birk
    Foto: Hans Okkels Birk
  • Fotograf: Hans Okkels Birk
    Foto: Hans Okkels Birk

Atlas

: Klit-Høgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen bærer en enlig gule kurv og er indtil 15 cm. høje og tæthårede. Der er mange gullige til sorte kirtelhår. Svøbbladene er 12-14 mm. lange.

Der er korte, indtil 5 cm. lange udløbere, hvor bladstørrelsen tiltager mod spidsen.

Planten har udpræget lange, hvide og silkeagtige hår, der adskiller den fra Håret Høgeurt.

Den har lysere gule og lidt større kurve end Håret Høgeurt.

Klit-Høgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Den eneste vanskelige forvekslingsmulighed er med Håret Høgeurt. Men denne har lange udløbere, hvor bladstørrelsen aftager mod spidsen, og ikke de lange, hvide silkeagtige hår.

Lancetbladet Høgeurt har typisk 2 kurve i blomsterstanden.

Udbredelse

: Ret sjælden, men lokalt talrig, langs den jyske vestkyst. Desuden kystnært i Nordsjælland, Vestsjælland og på Bornholm.
Klit-Høgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i hele perioden maj-oktoerb.

Tidsmæssig fordeling

af Klit-Høgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Klit-Høgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klit-Høgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med kønnet frøsætning.

Den kan hybridisere med Håret Høgeurt.

Danske planter henføres til underarten eleteriana.

Levested

: I kystklitter, sjældent i indlandet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Høgeurter-AAU Reports 41, Jens Christian Schou. ISBN: 87-87600-57-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: