Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Nyse-Røllike overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Nyse-Røllike er næsten glat og bliver indtil 60 cm. høj.

Kurvene er samlet i en halvskærm i toppen af stænglen og tydeligt større end hos Almindelig Røllike. Der er ca. 10 hvide randkroner og skiveblomsterne er mørkegule.

Bladene er hele, sidder spredt op ad stænglen og er skarpt savtakkede.

Den har karakteristisk røllikelugt som Almindelig Røllike har.

Nyse-Røllike
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Bertelsen

Variation

: De findes haveformer med mere "fyldte" blomster, som evt. kan træffes forvildet, nogle kalder disse former "Sølvknap".

Forveksling

: Nyse-Røllike kan næppe forveksles med andre danske planter, når man bemærker røllikelugten og de hele, savtakkede blade.

Udbredelse

: Nyse-Røllike er ret almindelig i Jylland og noget mindre almindelig på Øerne.
Nyse-Røllike - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Nyse-Røllike baseret på Naturbasens observationer:
Nyse-Røllike - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nyse-Røllike - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt.

Frugterne mangler fnok og spredes med vinden.

Etymologi:

Se også Almindelig Røllike. Ptarmica er dannet efter græsk ptairo - nyser, som betegnede en ukendt plante, der kunne fremkalde en heftig nysen. Nyse-Røllike har denne virkning. Af rødder og blomster har man tidligere fremstillet "nysepulver".

Derudover har planten medicinsk virkening på linje med Almindlig Røllike.

Levested

: Fugtige enge, lavbundsarealer, fugtige brakmarker, langs grøfter, søbredder etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: