Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Alice Dyrhol Jensen
    Foto: Alice Dyrhol Jensen
  • Fotograf: Birger Lønning
    Foto: Birger Lønning

Kendetegn

: 41-49 cm. Vingefang 81-94 cm. 460-520 g. Kragestørrelse med sort blåligt metalskinnende fjerdragt. Ingen fjer ved næbroden hos voksne fugle, der fremstår med et lyst hudområde. Langt kraftigt sort næb. Halen kileformet. Sorte ben. Hanner og hunner ens.

Æg lyst grønlige over grålige til svagt blå med grå eller brunlige pletter.

Råge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Erik Nissen

Variation

: Ungfugle har fjer ved næbroden.

Forveksling

: Ungfugle forveksles nemt med Sortkrage, men har lysere mundvige, smallere vinger og mere spændstige vingeslag. Sortkrage har også en lige, afskåret hale.

Udbredelse

: Hele landet. Det meste af det nordlige og mellemste Europa. Den sydlige del af Norden og østpå helt til Kina.
Råge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Delvist standfugl, der ses hele året. De trækkende fugle trækker i marts og oktober og overvintrer i området omkring Den Engelske Kanal.

Tidsmæssig fordeling

af Råge baseret på Naturbasens observationer:
Råge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Råge - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i tætte kolonier. Yngler fra marts til juni. 3-6 æg udruges på 16-20 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 30 dage.

Op til flere hundrede reder i en koloni, hvor der især under redebygning kan være en del tumult, fordi råger gerne hugger redemateriale fra hinanden. Søger oftest føde i større flokke. Lever primært af vegetabilsk føde. Betragtes ofte som skadedyr fordi de bla. æder nysået korn.

Levested

: Åbent jordbrugsland med småskove, men ses også omkring bebyggelse og i byer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tommy Dybbro 2003: Fuglebogen. Politikens Forlag a/s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: