Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Gunner Poulsen
    Foto: Gunner Poulsen
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll

Atlas

: Skov-Elm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Skov-Elm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: En helt ekstrem variabel art. Samme træ kan have både meget store blade og millimeter små blade.

Udbredelse

: Arten og varianter af arten kan findes på hele den nordlige tempererede Zone.
Skov-Elm - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Elm baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Elm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Elm - månedlig fordeling

Biologi

: Elmens blomster bestøves normalt ved hjælp af vinden, selvom bierne også kan bestøve dem.

Elmen er et enbo træ (særskilte han- og hun-blomsterstande på samme plante).

Elm kan i naturen i Danmark både blive meget høje hurtigt voksende træer og krybende buske, foruden rod-skydende krat. Og samme træ kan både have små millimeter-store blade og 20cm lange blade.

Der findes mange genetiske varianter af elm i Danmark. De bladstilken og bladgrunden kan være meget forskellig, uden at det påvirker træet. Lokalt vil der være en bestemt bladform som er mere almindeligt. Antallet bladnerver kan også variere. Så store blade kan have få bladnerver og små blade kan have for mange bladnerver. Bladenes tykkelse og glathed eller ruhed er delvist genetisk. Men små glatte blade kan alle planter få i dyb skygge. Størrelsen af bladene er kun delvist genetisk styret. Der en genetisk styret sjældent udviklet maksimal udviking af bladene, men den udvikles sjældent.

Økologiske varianter: Saltsprøjt og vindslid kan udvikle en glat bladet variant af elm. Bjergelm. (Ulmus glabra ssp. montana) Småbladet Elm (Ulmus minor) vokser hvor forholdene er dårlige, men denne kan ikke adskilles fra den undertrykte ungdomsform af storbladet elm. Skærm-Elm (Ulmus laevis) er større end Småbladet Elm, men mindre end storbladet elm. Korkelm (Ulmus minor suberosa) er en variant som har udviklet korkvinger på barken som beskyttelse imod dyrenes gnaven i grenene.

Levested

: Arten findes i hele landet. På mange jordbundstyper undtagen de mest sandende jorde.

Trusler

: Elmesyge er stadigt et problem mange steder. Arten var uddød i store dele af Danmark i 1800 tallet, fordi planten dårligt tåler vintergræsning, på grund af den næringsrige inderbark.

Bevaringstiltag

: Arten har det fint med urørte skove. Hvor den bliver den dominerende art i en periode på kun 300 år, hvorefter den afløses af lind og taks.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
DE DANSKE SKOVE Chr. Vaupell. Side 42-43.

De senest indberettede arter i Naturbasen: