Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
  Foto: Paul Verner Jørgensen
 • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
  Foto: Vilhelm Dalgaard
 • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
  Foto: Paul Verner Jørgensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Her et typisk eksemplar af Urtica dioica var. holosericea fra Tueholmen ved Tueholm Sø i Vallensbæk. Man bemærker det meget smalle, langstrakte blade og fraværet af brændehår.

Atlas

: Stor Nælde var. holosericea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den kaldes ofte Skov-Nælde, et navn, der dog er mindre betegnende og ikke officielt. Dens systematiske status er noget omtvistet. Nogle angelsaksiske kilder giver den underartstatus.

I sin typiske form afviger den tydeligt fra hovedformen af Stor Nælde ved at have meget smallere og længere blade, og ved helt eller næsten helt at mangle brændehår.

Ellers har den samme karakteristika som Stor nælde.

Stor Nælde var. holosericea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Variation

: Det varierer, hvor smalle bladene er i forhold til længden. Og antallet af brændehår varierer også lidt, men er altid meget lavt eller ikke eksisterende.

Forveksling

: Stor Nælde var. dioica (hovedformen af arten) har mange brændehår og bredere blade.

Sump-Nælde har kraftige brændehår på stænglen og glinsende blade næsten uden brændehår og brune bladnerver.

Liden Nælde har skinnende blade og kraftige brændehår.

Udbredelse

: Urtica dioica var. holosericea - "Skov-Nælde" - ser ud til at være udbredt i hele landet. Den er formentlig ikke sjælden; man mange registrerer den ofte ikke, og hyppigheden er mindre godt dokumenteret.
Stor Nælde var. holosericea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses i det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Nælde var. holosericea baseret på Naturbasens observationer:
Stor Nælde var. holosericea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Nælde var. holosericea - månedlig fordeling

Biologi

: Som hovedformen af stor nælde. Den er som denne tvebo med særskilte han- og hunplanter.

Den står ofte i kloner.

Levested

: Som Stor Nældes eller mere udpræget i krat og skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: