Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Almindelig Springknap overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tæt beslægtet med Nælde (Urtica), men helt uden brændehår.

Stænglen er opret, indtil ca. 80 cm, ugrenet eller kortgrenet.

Bladene er 4-12 cm lange, helrandede, ret bredt lancetformede og med markant, but spids. De er glinsende mørkegrønne på oversiden og mat bleggrønne på undersiden, med lige midtstreng og bueformede sidestrenge.

Blomster samlede i parvise, kugleformede blomsterstande i bladhjørnerne. Blomsterne er knap 3 mm, tvekønnede og med klokkeformet bloster.

Almindelig Springknap
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Lind

Forveksling

: Med de glinsende, mørkegrønne blade, uanseelige grønlige blomster og karakteristiske butte tilspidsning er den er efter min mening svær at forveksle med andre urteagtige planteslægter.

Inden for slægten er der et par andre sjældene arter, som ligner:

Nedliggende Springknap (Parietaria judaica) har smallere blade og er ofte grenet fra grunden, større 5-9 mm lange blomster.

Amerikansk Springknap (Parietaria pensylvannica) er enårig, med smalt lancetformede græsblade og ligeledes ugrenet.

Udbredelse

: Ret sjælden, men med en del voksesteder især i det sydlige Danmark. Hyppigst på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster.
Almindelig Springknap - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli. De karakteristiske blade kan erkendes fra maj og vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Springknap baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Springknap - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Springknap - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, som er bestanddannende med sin krybende jordstængel. Frøformering er vistnok sjælden i Danmark.

Almindelig Springknap har været anvendt og dyrket som lægeplante. Den ansås for at have vanddrivende og sårhelende virkning.

Etymologi:

Parietaria er latin for "voksende ved mure" og officinalis betyder "anvendelig som lægeplante".. Springknap menes at hentyde til den måde, støvdragerne hurtigt retter sig ud på.

Levested

: Lægeplante indført i Middelalderen.

Kulturlevn ved klostre, ruiner og gamle haver, herregårde etc.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger mest på Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: