Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Bjørn Petersen
    Foto: Bjørn Petersen

Atlas

: Skærm-Elm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Barken på tynde døde grene og kviste skaller af som papir og solen kan lyse rødt i gennem den afskallende bark. Derved kan arten genkendes hele året. Ellers kan arten genkendes på hunblomsternes stilke og frugternes stilke.
Skærm-Elm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Variation

: Arten har meget stor variation, men måske kun i Danmark. Og kan kun helt sikkert bestemmes på at frugter og blomster har lange stilke. Frugterne kan kendes en behåret kant, som er særligt udviklet på ubestøvede frø (aborter). Bladstilkene kan være på alle måder. (De dyrkede skærmelm har meget asymmetrisk stilk) Bladkanten er fint-takket. De andre vilde elm kan ikke få denne kant. Antallet af bladnerver kan varierer meget (De dyrkede skærmelm har mange sidenerver) Bladspidsen kan svinge til siden, i en smuk spiral som kun findes hos skærmelm. Men det behøver den ikke at gøre. I skygge er bladfarven grøn, på både overside og underside. Og galler har grønne, gule og røde farver, hvor de brune på bjergelm. Rent undtagelsesvis kan skærmelm få horn på bladene ligesom bjergelm og skovelm.

Forveksling

: Hollandsk Elm (Ulmus x hollandica) en krydsning hvor storbladet elm er bestøvet med skærmelm. Denne art har lange smalle blade omkring 1 x 2,5. Frøplanter af Hollandsk Elm kan blive forskellige. Hørsholm elm, (Hoersholmiensis) er den anden krydsning. Som regel et lidt mindre træ end Hollandsk Elm. Frøplanter, stødskud og nyvækst kan ligne skærmelm, men kanten er ofte mere takket.

Udbredelse

: Meget sjælden, men måske noget overset.
Skærm-Elm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året. Bedst i april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skærm-Elm baseret på Naturbasens observationer:
Skærm-Elm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skærm-Elm - månedlig fordeling

Biologi

: Der en biologisk forskel på danske skærmelme og bøgernes beskrivelser af skærmelm. Dette kan både være fordi blomsterne og frugter sidder højt så botanikerne har svært ved at bestemme arten eller artens variation er større på kanten af artens udbredelse. Arten kræver mere udforskning.

Levested

: Arten er beregnet til at overleve oversvømmelser, hvor alle andre træer dør, så genopstår træet med en reserve næring og bliver grønt igen. Og de andre træer er døde, så den har fået sin plads.

Trusler

: Dræning og permanent opstemning er en trussel for arten.

Bevaringstiltag

: Det må anbefales at med så få individer hver sted så må man høste frø og udplante arten, for at bevare den.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Der findes ikke i 2023 litteratur som på en brugbar måde beskriver artens store variations bredte.

De senest indberettede arter i Naturbasen: