Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael  Nielsen
    Foto: Michael Nielsen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz

Kendetegn

: Tovingerne er en stor insektorden med ca. 4400 danske arter. Den omfatter myg, fluer og stankelben. Ordenens kendetegn er, at de voksne insekter kun har ét par vinger, mens to par vinger er det mest almindelige blandt insekterne.

Bagvingeparret er reduceret til to kølleformede vedhæng, der kaldes svingkøller eller halterer. De bruges bl.a. til at stabilisere flugten.

Ordenen opdeles i ca. 100 familier med danske repræsentanter. De kendes fra hinanden på vingeribbernes forløb, antennernes udformning, anbringelsen af børster på kroppen, og overordnet set også på larvernes og puppernes udseende.

Tovinget Insekt ubest.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Forveksling

: En del andre insektordener og underafdelinger af disse har også navne, der ender på –fluer, men disse hører ikke til tovingerne: Døgnfluer (Ephemeroptera), Kamelhalsfluer (Raphidioptera), Dovenfluer (Megaloptera), Skorpionfluer (Mecoptera) og Vårfluer (Trichoptera). Bortset fra visse døgnfluer har de alle fire vinger. Spansk Flue er en bille.

Udbredelse

af Tovinget Insekt ubest. baseret på Naturbasens observationer:
Tovinget Insekt ubest. - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Tovinget Insekt ubest. baseret på Naturbasens observationer:
Tovinget Insekt ubest. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tovinget Insekt ubest. - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: