Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Kendetegn

: En relativ stor (9-20 mm) og behåret flue, der er letgenkendelig i felten.

Det umiddelbare jizz:

Bagkroppen delvis rød eller gullig og udover den lyse "pels" også de karakteristiske store og markante sorte børster, der kendetegner snyltefluerne som gruppe. Derudover har den et lyst bånd på forrest del af 3., 4. og 5. bagkropsled, mens brystet er lyst til orangebrunt behåret.

Supplerende: Arista og øjne nøgne, kinder hårede og 3. antenneled ikke længere end 2. led.

Bjørnesnylteflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten DD Hansen

Variation

: Behåring og lyse partier på bagkoppen kan variere i farve fra lys til rødlig eller brunlig.

Forveksling

: Arten kan muligvis forveksles med flere arter af dyndfluer (Svirreflueslægten Eristalis), fx visse varianter af Håret Dyndflue (Eristalis intricaria) eller Droneflue (Eristalis tenax), men kan adskilles herfra ved tilstedeværelsen af kraftige børster på bagkrop og bryst samt manglen på den falske vingeribbe (Vena spuria).

Udbredelse

: Arten er muligvis overset og findes sandsynligvis udbredt på mange egnede lokaliteter over hele Danmark.

Den er gået fra at være betragtet som sjælden (her på Naturbasen) til nu blot at være klassificeret som relativ sjælden.

Bjørnesnylteflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes fra slut marts til start maj.

Tidsmæssig fordeling

af Bjørnesnylteflue baseret på Naturbasens observationer:
Bjørnesnylteflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bjørnesnylteflue - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er, ligesom andre arter af snyltefluer, afhængig af at kunne parasitere på andre insekter, hvor udviklingen fra larve til voksen sker.

Den præcise vært er dog ukendt, men grundet sin betragtelige størrelse er sommerfuglelarver nok ikke usandsynlige.

Levested

: Varme og tørre lokaliteter, gerne i nærheden af skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Haraldseide, H. 2012. Contributions to the knowledge of Norweigan Tachinadae (Dipterea, Oestroidea)- part 1, including an pdated checklist. Norweigan Journal og Entomology.

De senest indberettede arter i Naturbasen: