Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Jan Pedersen
    Foto: Jan Pedersen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Almindelig Sumpsvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: Godt 10 mm. Meget dekorativ svirreflue med to tydelige længdestriber på rygskjoldet og store orangegule sidefelter på bagkroppen. Set forfra har den en sort midterstribe i ansigtet, hvilket den dog deler med flere andre arter, hvorimod udstrækningen af orange på bagskinnebenene er artskarakteristisk: Hos Almindelig sumpsvirreflue er de inderste 2/3 af skinnebenene orange.
Almindelig Sumpsvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Hanner og hunner varierer en smule i farvetegning; således er hunnerne ofte lidt mere spraglede i de gulorange toner.

Forveksling

: Nordisk- og Hybrid-sumpsvirreflue ligner en del, men bagskinnebenene hos disse arter er kun orange på den inderste 1/4-1/3.

En gang imellem forveksles arten ligeledes med Trebåndet sumpsvirreflue, der dog har gult ansigt og altså ingen sort midterstribe.

Udbredelse

: Almindelig sumpsvirreflue findes over hele landet - uden undtagelse
Almindelig Sumpsvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig sumpsvirreflue ses sommerhalvåret igennem. Normalt dukker de første individer op ind i april, og den ses talrigt fra maj og fremefter. Helt hen i november kan den ses på solrige dage; specielt er violette asters på f.eks. kirkegårde populære sidst på sæsonen

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sumpsvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sumpsvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sumpsvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever akvatisk og behøver ikke megen ilt; den er således fundet i dræn, gødning og den slags.

Arten har formentlig flere årlige generationer, idet den ses kontinuerligt fra april til sidst på efteråret.

Almindelig sumpsvirreflue kommer til alskens blomster; i det sene efterår er specielt kurvblomster såsom asters populære

Levested

: Arten er udbredt i samtlige naturtyper. Den flyver vidt omkring og træffes særdeles hyppigt i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. Apollo Books, Stenstrup.

De senest indberettede arter i Naturbasen: