Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jes Elnif
    Foto: Jes Elnif
  • Fotograf: Heino Hyldgaard Nielsen
    Foto: Heino Hyldgaard Nielsen
  • Fotograf: Heino Hyldgaard Nielsen
    Foto: Heino Hyldgaard Nielsen

Kendetegn

: Længde: 7-8 mm. Fluen er glinsende sort både på thorax og bagkrop uden spor af lys bestøvning. Ligeledes er alle børster og hår sorte. Selv de små hår på baghovedet (occiput) er sorte fra øverst til nederst. Netop dette træk er temmelig usædvanligt hos snyltefluerne. Øjnene er ikke så store og dækket med lang, tæt behåring. Bagkroppen er ret slank og en smule langstrakt.

Benene er forholdsvis lange og kraftigt behårede. Vingerne har et svagt gulligt skær langs forkanten, men inderst ved vingeroden er de varmt gule. Samme farve har brystskællene. Det nedre brystskæl er dog lysere end det øvre.

De to køn ligner hinanden. Hanner kan dog kendes på de lange tarsalkløer og lange hæftelapper (pulviller). Dette er generelt for snyltefluer, og gælder i øvrigt også for f.eks. kødfluer (Sarcophagidae).

Gulvinget Snylteflue har, ligesom andre snyltefluer, normalt en rolig og søgende flugt, som allerede på nogen afstand indikerer, at der er tale om en snylteflue.

Gulvinget Snylteflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Stefansen

Variation

: Arten varierer en smule i størrelsen som følge af larvens liv som parasitoide.

Parasitoider lever i bogstaveligste forstand af deres vært, og ender som regel altid med at slå den ihjel. Derfor vil der være en tendens til, at små individer af værtsdyret frembringer små individer af snylteren.

Forveksling

: Arten bør ikke kunne forveksles med andre snyltefluer p.g.a. de gule vingerødder og brystskæl og den blanksorte krop. Kun få snyltefluer skinner.

Til gengæld skal man vogte sig for forveksling med Gulvinget flue (Mesembrina meridiana). Gulvinget flue er en Egentlig flue (Muscidae), der er glinsende sort, og har varmt gule vingerødder, men som adskiller sig fra Gulvinget Snylteflue ved at være stor og bred og have typisk runde flueformer.

Udbredelse

: Gulvinget Snylteflue er udbredt over det meste af Danmark, men synes at have en vis forkærlighed for mere frodige egne. Da arten dog sagtens kan optræde på mere tørre lokaliteter, bør den i praksis kunne findes overalt.

I Europa kan den træffes i næsten hele området.

Gulvinget Snylteflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gulvinget Snylteflue flyver sandsynligvis kun i én generation i maj-juni, og er klart hyppigst i anden halvdel af perioden, hvorefter den hurtigt forsvinder.

Tidsmæssig fordeling

af Gulvinget Snylteflue baseret på Naturbasens observationer:
Gulvinget Snylteflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulvinget Snylteflue - månedlig fordeling

Biologi

: Til trods for, at Gulvinget Snylteflue er en almindelig art, kendes der næsten intet til dens biologi. Man ved, at 1. stadie-larven søger sin vært ved at svaje frem og tilbage, men en specifik vært eller værter, kender man ikke.

Levested

: Gulvinget Snylteflue søger gerne til blomster, og kan findes de fleste steder. Enge og grøftekanter er gode steder at lede efter arten. Lokaliteterne må gerne være fugtige.

Ofte vil man også kunne finde Gulvinget Snylteflue siddende nede i græsset eller på lavthængende blade. Arten foretrækker at holde sig tæt ved jorden.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Belshaw, Robert: Tachinid Flies, Diptera: Tachinidae. Handbooks for the Identification of British Insects, Vol. 10, Part 4a(i), 1993.

Tschorsnig, Hans-Peter & Benno Herting: Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen und Angaben zur Verbreitung und Ökologie der einzelnen Arten, 1994.

De senest indberettede arter i Naturbasen: