Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Sort Vedsvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: En stor sort og gul, hvepselignende art. Bryst sort med gule pletter på skuldrene og på tværindtrykket. Bagkrop sort med tre ret smalle, gule tværbånd på 2., 3. og 4. led hos hannen, hos hunnen også et gult tværbånd på 5. led. Benene gule med sorte partier på lårene og skinnebenene og på de yderste fodled på bag- og mellembenene; forbenene er sorte med undtagelse af den basale del af skinnebenene. Vinger med den forreste halvdel brunligt eller sortagtigt formørket.
Sort Vedsvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: En meget karakteristisk art, der er alment hvepselignende. Fra de andre arter af Vedsvirreflue (Temnostoma, Spilomyia) kendes den på, at bagkroppen virker mere sort end gul, idet tværbåndene er ret smalle, og der ikke er gule bagrande på bagkropsleddene. Der er ingen gule pletter på den bageste halvdel af brystet, modsat hvad der er tilfældet hos de andre danske Vedsvirrefluer. Den er lidt mindre og slankere end Gul Vedsvirreflue (Temnostoma vespiforme).

Udbredelse

: Ret sjælden i Danmark; hist og her i Østjylland og på Øerne, meget sjælden i Vestjylland og Nordjylland, ikke fundet i Nordvestjylland. Arten blev for første gang fundet i Danmark i 1946 og rapporteret i 1947. Det er sandsynligt, og glædeligt, at denne store og flotte svirreflue, som dårligt kan overses, er blevet mere almindelig her i landet. Det latinske artsnavn betyder summende. Det danske navn blev givet arten af Torp i 1994.
Sort Vedsvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af maj til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Vedsvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Sort Vedsvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Vedsvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i træstammer og træstubbe under nedbrydning, formodentlig mere tørt liggende stammer end for Gul Vedsvirreflues vedkommende. Larveudviklingen er toårig. De voksne sidder i vegetationen, men sjældent på ynglestammerne, og er truffet på blomster.

Levested

: I fugtige løvskove.

De senest indberettede arter i Naturbasen: