Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup
 • Fotograf: Jørn Lausen
  Foto: Jørn Lausen
 • Fotograf: Jørn Lausen
  Foto: Jørn Lausen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Overvintrende hunner, Foto: Klaus Bogon

Svær at bestemme!

Hunnen er let genkendelig men hannen minder meget om andre Ichneumoninae-hanner

Kendetegn

: Fireplettet hulesnyltehveps er en relativt stor snyltehveps med en længde på omkring 15mm. Grundfarven er sort. Antennerne er sorte med undtagelse af et hvidt bånd midtvejs for hunnernes vedkommende. Hunnerne har sort ansigt med hvide rander ved indersiden af øjnene og hannerne har gult ansigt. Scutellum (pletten på midten af forkroppens overside) er gullig-hvid hos begge køn. Bag hovedet er der ligeledes en gullig-hvid krave. Der er fire hvide pletter forrest på hunnens ellers sorte bagkrop. Hannen har derimod to brede gule bånd på bagkroppen. Arten er sort yderst på både lår og skinneben på bagbenene, ligesom det sidste stykke af bagbenene er sorte. Hannen har normalt gule ben på nær de orange baglår og hunnens ben er orange. Hun er uden synlig læggebrod men kan sagtens give et mærkbart stik hvis man klemmer den. Hvepsens lighedsværn beskytter den mod mulige rovdyr.
Fireplettet Hulesnyltehveps
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjørn Grøn

Variation

: Som med de fleste andre snyltehvepse kan størrelsen og kropsfarverne variere. Hunnens fire pletter forrest på bagkroppen kan være sammensmeltede eller stærkt reducerede - nogle gange er der kun to små pletter synlige. Andre gange er der ikke kun de fire hvide pletter men også hvidt i renderne mellem bagkropsleddene.

Forveksling

: Hannen skal man altid være yderst forsigtig med at identificere fra billeder. Den kan nemlig nemt forveksles med andre ichneumoninae-hanner fx Tandet tigersnyltehveps. De orange baglår er dog et godt kendetegn.

Hunnen kan måske forveksles med Vejvepsene af slægten Episyron. Fx Rødbenet Vejhveps. Men Vejhvepsene er mere panser-agtige i det.

Udbredelse

: Fireplettede hulesnyltehveps er almindelig i det vestlige Palearktis og i Mellemøsten.
Fireplettet Hulesnyltehveps - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Normalt på vingerne fra midt juni til august

Tidsmæssig fordeling

af Fireplettet Hulesnyltehveps baseret på Naturbasens observationer:
Fireplettet Hulesnyltehveps - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireplettet Hulesnyltehveps - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne overvintrer ikke da deres eneste opgave er at befrugte hunnerne. Hunnerne kan til gengæld finde på at samles for at overvintre i et antal helt op til 100 individer i frostfrie huler, eller huller og sprækker i træ. I udlandet er arten også kendt for at bruge grotter og minetuneller (Figur 1). Om foråret forlader hunnerne deres vinterhi og lægger deres æg enkeltvist i forskellige sommerfuglelarver. Her lever snyltehvepselarven inde i værtslarven, som gennemgår sin udvikling helt til puppestadiet. Men i stedet for en fuldt færdig sommerfugl vil der komme en ny Fireplettet hulesnyltehveps ud af puppen.

Værterne indbefatter blandt andet Agrotis ipsilon, Erannis defoliaria, Eupithecia satyrata, Graphiphora augur, Mamestra brassicae, Noctua comes, Noctua pronuba, Operophtera brumata, Scotopteryx chenopodiata, Tortrix viridana og Yponomeuta padella.

Levested

: Man kan finde arten på diverse skærmplanter hvor den søger nektar, gerne i udkanterne af skove og i lysninger. Desuden er hvepsen kendt for at søge huler at gemme sig i eller overvintre. Derfor er det en hveps man ofte kan møde indendørs fanget i vinduet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Wikipedia de.wikipedia.org...Vierfleck-Höhlenschlupfwespe

De senest indberettede arter i Naturbasen: