Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Kendetegn

: Hunnerne er mellem 11-14 mm, med en lys brun behåring på forkroppen og meget sparsom behåring på bagkroppen. De to sidste bagkropsled har sort behåring. Hos hunnerne hos A. carantonica er hårene på bagerste trochanter (kaldet floccus), ret lille og sparsom. A. carantonica har tofarvet pollenbørste (scopa). På siden af det bagerste skinneben er hårene lyse, mens de på ydersiden er mørke. Dertil kommer at 4. og 5. antenneled begge tydeligt længere end bredde.

Hannerne er farvet meget lig hunnerne, men er mindre. Hos A. carantonica-hanner er 3. følehornsled kun halvt så langt som det 4. Og de følgende led er mindst 2 gange så lange som brede. Derfor ser hannernes antenner påfaldende lange ud.

Bemærk at arten har en del synonymer. I Falk (2015), Westrich (2018) og Else (2018), kaldes arten A. scotica. I Amiet (2010) hedder den A. carantonica. I Schmid-Egger (1997) anvendes A. jacobi. Endelig kan den i ældre litteratur hedde A. trimmerana. Andrena trimmerana er i dag en selvstændig art der er udbredt i det sydlige Europa.

Tjørnejordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inger Lund

Variation

: Hannerne varierer en del i størrelse.

Forveksling

: Hunnerne kan nemmest forveksles med Andrena apicata og A. bimaculata. Begge arter har lange hår på bagerste trochanter (floccus), hvor A. carantonica har korte hår.

Både A. apicata og A. bimaculata har tofarvet pollenkurv, men hos begge arter er 4. antenneled højest ligeså langt som bredt.

Hannerne kan forveksles med flere arter og bør bestemmes med belæg.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele landet og kendt fra alle distrikter.
Tjørnejordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hunner flyver fra medio/ultimo april til slutningen af juni/starten af juli. Hanner flyver i nogenlunde samme periode.

Tidsmæssig fordeling

af Tjørnejordbi baseret på Naturbasens observationer:
Tjørnejordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tjørnejordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk og søger føde på mange forskellige blomster. Reden graves i løs- eller sandet jord. A. carantonica yngler ofte i kolonier. Der er eksempler på mange forskellige reder der alle benytter en fælles indgang. Dette er skridtet lige før en endelig social adfærd. Parasiteres af hvepsebierne Nomada marshamella og N. flava.

Levested

: Findes I mange forskellige habitater, der skal blot være blomster nok. Arten ses også i urbane miljøer, såsom parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2010. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus (Vol. 26). CSCF & Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchtel, 316 pp.

Calabuig, I. & H. B. Madsen, 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Schmid-Egger, C. & E. Scheuchl, 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Bd. III Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Andrenidae. Velden (Selbstverlag): 1-180

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: