Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Bjørn  Grøn
    Foto: Bjørn Grøn

Kendetegn

: En ret stor jordbi. Hunnerne er cirka af samme størrelse som en honningbi (13-15 mm). Hunnerne har en rødbrun behåring på forkroppen. Hårene på hovedet er sorte med enkelte brune hår og hovedet står i ret skarp kontrast til den røde forkrop. Behåringen på bagkroppens første fire led, har en lidt lysere brun farve end brystet. Det femte bagkropsled er sorthåret. Det bagerste skinneben er mørkt, men med meget kraftige orange pollenbørster. Hannerne er, som oftest, lidt mindre (11- 14 mm) og er mere anonyme i farven. Hannerne er overvejende brunhårede på forkroppen og mellem øjnene. Der er sorte hår hen over clypeus og på siderne af hovedet.
Sortbrun Jordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Lene Nielsen

Variation

: Hunner kan have mere eller mindre brun behåring mellem øjnene. Hanner varierer en del i størrelse.

Forveksling

: Hunnerne kan forveksles med Andrena tibialis. Under lup har A. tibialis et område af propodeum med grov netformet struktur, der adskiller sig fra det omkringliggende. Dette ses ikke hos A. nigoraenea. A. tibialis har også en orange overflade under behåringen på bagerste skinneben og fodleddene. A. nigroaenea er trods klart orange behåring, sort/mørk under behåringen, på bagskinneben og bagerste fodled.

Hannerne kan forveksles med Andrena tibialis, og A. bimaculata, men begge arter har en grov netstruktur på propodeum. Det ses ikke hos A. nigroaena. For at se dette kendetegn, kræver det dog meget gode fotos eller belæg.

Udbredelse

: Arten er kendt fra det meste af landet og er fundet i alle distrikter.
Sortbrun Jordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hunner flyver fra start april til start/medio af juli. Enkelte individer kan træffes helt ind i august.

Hannerne flyver fra starten af april til medio juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbrun Jordbi baseret på Naturbasens observationer:
Sortbrun Jordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbrun Jordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk, og kan findes på mange forskellige blomsterfamilier. Reden udgraves i løs jord eller sand. Rederne ligger ofte enkeltvis, men der er observationer der kan tyde på en mere kommunal adfærd. Der er en generation om året, men flyvetiden er meget lang. Der er spekulationer om der er flere generationer, da der er rapporteret om nyudklækkede individer sent i flyvetiden. Parasiteres af hvespebierne Nomada goodeniana, N. succincta og N. marshamella.

Levested

: Findes over det meste af landet og i mange forskellige habitater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2010. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus (Vol. 26). CSCF & Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchtel, 316 pp.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: