Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Hunnen 8-10 mm, hannen 8-9. En halvlille Andrena-art med beige til lysebrun hårbeklædning. Hunnens filtbehåring ved indersiden af øjet er lysebrun, forkroppen lysebrunt behåret, bagkroppen med tydeligt afsatte, brede hårbånd bagest på hver tergit. Hannen er tæt behåret overalt, dog stadig med antydning af bånd på bagkroppen.
Lyngjordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Slidte individer kan miste en stor del af behåringen.

Forveksling

: På flyvetidspunktet og levestedet kan forveksling i felten primært finde sted med hedesilkebi Colletes succinctus, hvis behåring dog generelt er meget tættere. Ydermere har hedesilkebi meget skarpt aftegnede hvide bagkropsbånd, som består af filthår snarere end egentlig behåring. Hunnerne af Andrena-arter kendes også på filtgruben i panden inden for øjnene.

Udbredelse

: Lyngjordbi er vidt udbredt i de sandede egne af Jylland. På Sjælland findes den bl.a. ved Melby Overdrev. Den er også udbredt på Anholt og Læsø. Den findes overalt i den lyngklædte del af Europa, fra Irland i vest til en smule ind i Rusland.
Lyngjordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lyngjordbi er en sent flyvende jordbi, hvor hannerne først kommer på vingerne sidst i juli. Arten ses hele august og en stor del af september, hvor lyngens blomstring aftager.

Tidsmæssig fordeling

af Lyngjordbi baseret på Naturbasens observationer:
Lyngjordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lyngjordbi - månedlig fordeling

Biologi

: En univoltin sensommerart, hvor hannerne som hos mange andre arter dukker tidligere op end hunnerne. Hannerne patruljerer ideligt på jagt efter jomfruelige hunner; undervejs afsætter de ligefrem feromon-spor i vegetationen. Efter parring anlægger hunnen rede i sand, hvor hun i sidegange til den 10-20 cm dybe minegang lægger et æg. Lyngjordbi er oligolektisk på lyng, men kan dog ses suge nektar på enkelte andre arter, fx blåmunke. Arten parasiteres af hvepsebien Nomada rufipes.

Levested

: Arten findes i Danmark på lyngheder med lang kontinuitet af frisk lyng. Der er ikke de store krav til arealstørrelse, snarere er kravet, at lyngen blomstrer hvert år!
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Falk, S & R Lewington: 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Publishing

Peeters et al. 2012: De Nederlandse Bijen. www.bestuivers.nl...Bijen_v_Nederland.pdf

Rasmussen, C., HT Schmidt & HB Madsen, 2016. Distribution, phenology and host plants of Danish bees, Hymenoptera, Apoidea. Zootaxa 4212, 1-100

De senest indberettede arter i Naturbasen: