Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Ohm Lundager
    Foto: Ole Ohm Lundager
  • Fotograf: Quentin Willot
    Foto: Quentin Willot
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen

Kendetegn

: Arbejder: 3,5-9 mm. Hun: 8-9,5 mm. Han: 7-9 mm.

En stor kraftig myre med ensfarvet lyst rødbrunt hoved og forkrop, hvor der undertiden kan være svage brunlige farver på oversiden. Mundskjold uden udskæring. Hovedets bagrand er lige. Behåringen er tæt og ret jævnt fordelt på hele kroppen. Også på øjnene er der behåring.

Stubmyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Quentin Willot

Variation

: Ligesom de fleste myrer i slægten Formica kan der være individuelle forskelle i størrelsen. Men hos Stubmyren er der ofte også lidt forskelle i farverne, idet små arbejdere er mørkere.

Forveksling

: Kan forvekles med Blodrød Rovmyre, men kendes fra denne art ved mundskjoldet, som er uden udskæring. Blodrød Rovmyre er mere rent rød i hoved og på brystpartiet. Kan også forveksles med Rød Skovmyre, som dog er tydeligt to-farvet på hoved og forkrop.

Udbredelse

: Udbredt i det meste af landet.
Stubmyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er aktiv, når det bliver varmt i foråret og til hen på efteråret, når det bliver koldt.

Tidsmæssig fordeling

af Stubmyre baseret på Naturbasens observationer:
Stubmyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stubmyre - månedlig fordeling

Biologi

: En hurtig myre, som angriber alle, der forstyrrer dens rede, men den er dog ikke ligeså aggressiv som Blodrød Rovmyre og Rød Skovmyre. Den anlægger næsten altid sin rede meget synligt ved en træstub, ovenpå store trærødder eller ved store mørnede grene. Reden er sjældent større end en fodbold og dækkes med plantemateriale som f.eks. græs, mindre grannåle m.m. Undertiden bliver rederne ikke dækket helt med redemateriale, og rederne kan virke ufærdige.

Arten optræder ofte med et stort antal kolonier, som er indbyrdes i forbindelse med hinanden.

Kolonigrundlæggelse og øvrig biologi: se Rød Skovmyre.

Levested

: Findes ofte i skovbryn eller åbne skovpartier med blandet træbevoksning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ameisen oder Formicidae, Die Tierwelt Deutschland, H. Stitz, 1939

Myrer, Danmarks fauna 49, Sv. G. Larsson, 1943

Natur og Museum. Danske myrer. 20 årgang. 1980.

The Formicidae, Fauna Entomologica Scandinavica, C. A. Collingwood, 1979

De senest indberettede arter i Naturbasen: