Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Uffe Nygaard
    Foto: Uffe Nygaard

Atlas

: Langstilket Lærkespore overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 10-25 cm og med en rund, 1-2,5 cm bred rodknold. Den har skælagtige lavblade ved basis.

Der er 2-4 stængelblade, som er 2-3 gange 3-delte. Blomsterklasen har 7-25 purpurrøde blomster og fligede støtteblade.

Langstilket Lærkespore
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Forveksling

: Langstilket Lærkespore kendes fra Hulrodet- og Liden Lærkespore på de fligede støtteblade i blomsterstanden.

Den kendes fra Finger-Lærkespore, som også har fligede støtteblade, på den i reglen kraftigere vækst og mørkere blomsterfarve (blegt purpurrød hos Finger-Lærkespore). Den har krum griffel; ret hos Finger-Lærkespore. Hos Finger-Lærkespore har blomsterklasen 1-6(8) blomster, hos Langstilket Lærkespore betydeligt flere (se kendetegn).

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede lokaliteter, oftest nær byer. Den er således almindelig i Stor-København.
Langstilket Lærkespore - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-maj, ofte tidligt på færde.

Tidsmæssig fordeling

af Langstilket Lærkespore baseret på Naturbasens observationer:
Langstilket Lærkespore - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langstilket Lærkespore - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med knold. Frøene spredes med myrer, og ved at den afblomstrede stængel lægger sig hen ad jorden. Desuden kommer der sideknolde. Den danner ofte store, tætte bestande.

Levested

: Parker, bynære skove, krat, hegn og gamle haver. Forvildet og naturaliseret fra dyrkning, ikke oprindelig i den danske flora.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

flora.nhm-wien.ac.at...Corydalis-pumila

De senest indberettede arter i Naturbasen: