Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Toftegaard
    Foto: Ulla Toftegaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Læge-Jordrøg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Læge-Jordrøg bliver indtil 30 cm lang og har oftest stærkt grenet stængel. Planten er glat og ofte mere eller minde blådugget.

Bladene er 2-3 gange fjersnitdelte og med små ovale-lancetformede afsnit.

Blomsterne er blegt til middel purpurrøde og sidder i ret tætte klaser foroven på planten.

Blomsterne er uregelmæssige, 4-tallige, og ligner små lærkesporeblomster. De har en tydelig kort, but spore, der indeholder honningdannende nektarier.

Frugten er en nød, som er cirkelrund til bredt, omvendt ægformet, men med en tydelig indbugtning (indranding) i spidsen.

Læge-Jordrøg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Der er betydelig variation i plantens frodighed og størrelse.

Forveksling

: Læge-Jordrøg kan forveksles med andre arter i slægten:

Mur-Jordrøg (lokalt hyppig i Midt- og Vestjylland) har cirkelrund til ægformet frugt uden indbugtning.

Bleg Jordrøg har hvidlige-lysviolette blomster med cirkelrund frugt uden indbugtning.

Klatrende Jordrøg har større blomster, som er hvidlige, men mørkviolette i spidsen og cirkelrund-ægformet frugt uden indbugtning.

Klatrende Lærkespore har klatrende stængel og blade med større bladafsnit og med slyngtråde.

Udbredelse

: Læge-Jordrøg er almindelig på passende biotoper landet over, bortset fra i de mest sandede egne og på den magreste jord.

Stedvis i Vest- og Midtjylland findes den næsten ikke, men vikarieres af Mur-Jordrøg.

Læge-Jordrøg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Læge-Jordrøg blomstrer maj-oktober og kan i milde vintre findes i blomst vinteren over, især når den står lidt lunt op ad husmure etc.

Tidsmæssig fordeling

af Læge-Jordrøg baseret på Naturbasens observationer:
Læge-Jordrøg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Læge-Jordrøg - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning. I perioder med milde vintre kan den være vinterannuel, d.v.s. spire efterår-vinter og blomstre om foråret. Frøene spredes med jordbearbejdning og maskiner og indgår i frøpuljer.

Det latinske slægtsnavn "Fumaria" er en omformning af et ældre navn: "Fumus terrae" = "røg fra jorden".

Det latinske artsnavn" officinalis" betyder "anvendt som medicin" af "officina" = "værksted", "apotek".

Det danske slægts- og artsnavn har samme betydning som det latinske:

Planten kan optræde i stort tal og med sine grågrønne blade og lilla blomster ligne en røg hen over jordfladen.

Jordrøg indeholder som flere andre arter i valmuefamilien euforiserende og hallucinogene stoffer, hvilket forklarer tidligere medicinsk anvendelse.

Levested

: Ruderater, dyrkede marker, brakmarker, haver, blottet jord ved veje o.a.c.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: