Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Søren Brandt
    Foto: Søren Brandt
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Atlas

: Hulrodet Lærkespore overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver 10-30 cm høj. Den har en knold, som er 2-6 cm bred og efterhånden bliver hul (deraf navnet).

Stænglen er grøn eller lidt rødbrun og med oftest 2 stængelblade. Grundblade og stængelblade er dobbelt 3-delte med butte fligede småblade.

Der er 6-16 purpurrøde eller hvide blomster i klase. Under klasen er der et støtteblad, som er helt, ægformet og lidt tilspidset. Blomsten har en spore på 8-15 mm med nedadrettet spids.

Hulrodet Lærkespore
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Bringsøe

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Den kan forveksles med andre arter af slægten:

Finger-Lærkespore og Langstilket Lærkespore har fligede støtteblade i blomsterstanden, hvor Hulrodet Lærkespores er hele.

Liden Lærkespore har også hele støtteblade, men er meget mindre (4-15 cm) og har mørkere, purpurrøde blomster. Støttebladene i blomsterstanden er ægformede/afrundede og helt uden tilspidsning.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne og Bornholm, ret sjælden i Jylland.
Hulrodet Lærkespore - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-juni. Plantens overjordiske dele visner ret hurtigt væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Hulrodet Lærkespore baseret på Naturbasens observationer:
Hulrodet Lærkespore - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hulrodet Lærkespore - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med knold, der danner sideknolde. Planten har myrespredning (et olieholdigt legeme på nød-frugten efterstræbes af myrer), men ofte sker frøspredningen ved at stænglerne med frøkapsler lægger sig ned, hvorefter frøene spirer fra frøkapslerne; herved kan planten danne store, tætte bestande.

Levested

: Halvskygget, lidt fugtig, næringsrig og kalkrig muldbund i skove, krat, parker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: