Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Korn-Valmue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Korn-Valmue bliver indtil meterhøj, men er ofte lavere. Den er i reglen noget forgrenet foroven. Hele planten har mælkesaft.

Blomsterstilken er som resten af planten beklædt med stive udstående hår.

Kronbladene er skarlagenrøde, indtil 4 cm brede, og ofte med en sort plet ved grunden.

De nedre bladene er 1 gang fjernsitdelte med savtakkede afsnit; De øvre blade er hele til grovfligede. Nladenes flige er trekantede og har ikke paraelle sider.

Frugten er en mangefrøet kapsel.Kapslen er ægformet til næsten kugleformet og med 8-12 støvfangsstråler, den bliver 7-19 mm bred. Kapslen ses allerede i den unge blomst.

Frøene er små og nyreformede; de indeholder planteolier ("birkes").

Korn-Valmue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Der er stor variation inden for arten. Den indslæbes også med frøblandinger. Der er måske en tendens til, at indslæbte planter bliver større og kraftigere end de hjemlige.

Forveksling

: Kæmpe-Valmue, som bl.a. indslæbes fra Tyrkiet. Den er flerårig og meget kraftigere i væksten, har en mindst 2 cm bred kapsel og meget større, skarlagenrøde kronblade; den har kraftigere, iøjnefaldende regelmæssigt fjersnitdelte blade.

Gærde-Valmue ligner, men har mørkere, murstensrøde kronblade, der ofte mangler den sorte plet ved grunden; kapslen er mere oval og har kun 6-8 støvfansstråler. blomsterstilkene er tiltrykt hårede og bladafsnittene har en lille brod for enden.

Kølle-Valmue har kapsel, som er ret smalt oval-ægformet i omrids og kun 4-6 støvfangsstråler; kapslen er stivhåret.

Nøgle til danske rødblomstrede valmuer, der forekommer vildtvoksende eller forvildede:

1a: Hele planten planten blågrøn, ofte dugget, glat bortset fra gule hår på blomsterstilken: Opium-Valmue

1b: Planten ikke blågrøn, stængel og blade hårede i varierende omfang: til 2.

2a. Flerårig og med basalt bladroset, kapsel > 2 cm bred: Kæmpe-Valmue.

2b: Enårig, uden basalt bladroset, kapsel i reglen < 2 cm bred: til 3.

3a. Øvre blade med trekantede bladafsnit eller flige, som ikke har parallelle sider. Blomsterstilk udstående håret: Korn-Valmue

3b. Øvre blade med smalle flige med helt eller næsten paralelle sider. Stilke ret udpræget tiltrykt håret: 4

4a: Kapsel grovhåret,4-8 x så lang som bred, bladafsnit uden eller med utydelig brod: Kølle-Valmue.

4b: Kapsel glat, 2-3 x så lang som bred, 00 bladafsnit med tydelig brod: Gærde-Valmue

Udbredelse

: Almindelig landet over, i alt fald i morænejordsegnene.
Korn-Valmue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Korn-Valmue blomstrer Juni-juli, og kan undertiden ses i blomst ind i august.

Tidsmæssig fordeling

af Korn-Valmue baseret på Naturbasens observationer:
Korn-Valmue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Korn-Valmue - månedlig fordeling

Biologi

: Korn-Valmue er en enårig plante med insektbestøvning af blomsterne. Blomsterne mangler honning, men insekterne samler pollen, der findes i rigelig mængder.

Frøene er små og spredes ved vindslyngspredning. De kan bevare spiringsevnen i mange år og indgår i frøbanker.

Det latinske slægtsnavn er det gamle latinske navn for Valmue. Det latinske artsnavn rhoeas er det gamle græske navn på en art valmue.

Det danske slægtsnavn "Valmue" ="Vælsk Mue", hvor "Mue" er det ældste danske navn for planten og "vælsk" betyder noget i retning af "fremmed". En anden tolkning forbinder det første led med "bedøvelse", måske sigtende til den medicinske virkning.

Levested

: Korn-Valmue var førhen meget almindelig i kornmarker, især i vintersæden, men er lidt mindre almindelig der nu, uden på nogen måde at være sjælden. Den har fået en kraftig renæssance på ruderater, langs veje, på brakmarker og lignende steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: