Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Helle Hvitved
    Foto: Helle Hvitved
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Leif H.  Sørensen
    Foto: Leif H. Sørensen

Atlas

: Lille Firplettet Glansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,8-3,5 mm. Kendelig ved 2 gule pletter på hvert dækvinge samt rødgule 1.-4. følehornsled.

Benene er rødgule med lidt mørkere lår. Hoved og pronotum er metallisk sortgrønne. Pronotum er blankt og upunkteret, kun meget lidt bredere end hovedet. Dækvingerne er sorte, med en stor hvidgul plet lidt bag skulderen samt en lidt mindre og rund plet foran spidsen. Punkstriberne er fine og udviskede lidt bag midten.

Lille Firplettet Glansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Variation

: Dækvingernes bagerste plet kan sjældent være utydelig.

Forveksling

: Kun 2 andre af slægtens arter har lignende afgrænsede hvidgule pletter på dækvingerne, nemlig Bembidion illigeri og Bembidion quadripustulatum. Begge adskilles let ved sorte eller i hvert fald delvist sorte 1.-4. følehornsled. B. illigeri adskilles yderligere ved at være markant større med en længde på 4-4,7 mm.

Der er andre af slægtens arter der har gullige aftegninger på dækvingerne, f.eks. Bembidion femoratum, men her er pletterne ikke tydeligt afgrænsede og den bagerste plet er ikke rund

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig. Dog mere fåtallig i sandede egne som Vestjylland.
Lille Firplettet Glansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især marts-august.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Firplettet Glansløber baseret på Naturbasens observationer:
Lille Firplettet Glansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Firplettet Glansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på solåben og især leret bund med sparsom vegetation. Overvintrer som voksen og yngler i foråret.

Levested

: Foretrækker let fugtig bund i de mere tørre dele af bredder ved ferskvand. Findes blandet andet også på dyrkede marker, i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 1

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: