Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Thorild Bennett
    Foto: Thorild Bennett
  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger

Atlas

: Katteskæg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En græs med trådsmalle blade, der spreder sig ud fra flere forgreningspunkter i meget tætte tuer. Stråenes lyse og glinsende baser danner tilsammen et stift knippe. Akset er artskarakteristisk, smalt og med langstrakte, ensidigt vendende og enblomstrede småaks, der først ligger helt tæt til aksen, men ved modenhed stiller sig ud i en vinkel til akset. Aks kan findes i tuerne sent på sæsonen.
Katteskæg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Evald Hansen

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Kunne måske forveksles med smalbladede arter af Svingel eller Bunke; med det ensidige aks er bestemmelsen let, de tydelige hvirvler i fordelingen af bladene (som pelsen på et rosetta-marsvin) er sammen med de strågule stængelbaser karakteristiske for vegetative planter.

Udbredelse

: Kan findes i hele landet, men kun almindelig i Jylland og på Bornholm, ikke i det øvrige land.
Katteskæg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i juni-juli, men akset bliver som nævnt længe på planten.

Tidsmæssig fordeling

af Katteskæg baseret på Naturbasens observationer:
Katteskæg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Katteskæg - månedlig fordeling

Biologi

: Planten er følsom overfor belastning med næringsstoffer: Ellenberg-værdien for næring opgives til 2.

Levested

: Vokser på våd bund på heder, klitarealer og andre næringsfattige naturtyper. Karakteristisk art for habitatnaturtype 6230: Surt overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
K. Hansen: Dansk Feltflora, 1. udg., 7 opl. (1996)

B. Mossberg og L. Stenberg: Den nye nordiske flora, 1. udg., 1 opl. (2005)

Ellenbergværdi fra hjemmesiden statedv.boku.ac.at/zeigerwerte

De senest indberettede arter i Naturbasen: