Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Kæmpe-Svingel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig løst tuet skovgræs med indtil 1,5 meter høje strå, der har mørkebrune knæ og forneden med purpurrøde bladskeder.

Mange af toppens hovedgrene sidder parvis.

Bladene er mørkegrunde, ca. 1 cm. brede og slappe og hængende; ved grunden omslutter de stænglen med meget tydelige, store krumme bladtænder kaldet skedelukke (ikke at forveksle med "svingelører", der ses på de "små" svingler som Rød og Fåre-Svingel, og som er lodrette forlængelser opad fra siderne af bladskeden).

Bladskederne er glatte.

Toppen har lange, tynde og hængende grene. Småaksene er langstakkede og med 4-8 blomster.

Kæmpe-Svingel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Reddersen

Forveksling

: Den mest oplagte forvekslingsmulighed er vel Sildig SkovHejre, som har lukkede, sammenvoksede, hårede bladskeder, men også tydelige tænder ved bladgrunden og mange parvise hovedgrene i toppen.

Tidlig Skovhejre har lukkede, hårede bladskeder, og ikke parvise hovedgrene i toppen. Den har også skedelukke (bladtænder).

Blandt de bredbladede svingelarter bemærker man:

Skov-Svingel har en masse blegbrune bladskeder uden bladplade ved grunden og ingen bladtænder (intet skedelukke) og har desuden stakløse småaks.

Strand-Svingel vokser i tætte tuer, har ligeledes tydelige tænder (skedelukke), men stakløse småaks, og den har hår på randen af skedelukket.

Strand-Svingel og Eng-Svingel har stakløse eller næsten stakløse småaks.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Kæmpe-Svingel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kæmpe-Svingel baseret på Naturbasens observationer:
Kæmpe-Svingel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæmpe-Svingel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning som næsten alle græsser.

Den har dyrespredning, da stakkene bliver siddende ved kornet og hager sig fast ved dyrepelse, tøj m.v.

Etymologi:

Se Fåre-Svingel! Det danske og latinske artsnavn er selvforklarende.

Levested

: Ret næringsrig bund i løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: