Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Helle Dyring Joensen
    Foto: Helle Dyring Joensen
  • Fotograf: Thomas Friis Poulsen
    Foto: Thomas Friis Poulsen

Kendetegn

: En af danmarks største og mest almindelige bænkebidere. Op til 16 mm lang og 6 mm bred. Er mørkebrun til næsten sort. Siderne noget mere blege, og de enkelte skjoldsegmenter peger let bagud. Mere fladtrykt end andre af de større bænkebidere. Kan ikke rulle sig sammen, men trykker sig ned mod underlaget.
Glat Bænkebider
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Næsten ingen

Forveksling

: Langbenet bænkebider (Philoscia muscorum). Langbenet bænkebider er oftest noget lysere end murbænkebideren, og har en kraftigere afgrænsning mellem halepartiet (abdomen) og kroppen.

Udbredelse

: Hele landet.
Glat Bænkebider - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Bænkebider baseret på Naturbasens observationer:
Glat Bænkebider - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Bænkebider - månedlig fordeling

Biologi

: Et af de eneste krebsdyr, der er gået fra vandlevende til 100% landlevende. De kræver dog et fugtigt miljø, og er primært nataktive. Gællerne er delvist erstattet af pseudotracheer, i et system der minder en del om insekternes.

Parringstid i april-maj.

Hunnen opbevarer æggene i en rugepose på maven, hvor de gennemgår hele larvestadiet. Efter larvestadiet kravler de gulligt-gennemsigtige unger ud i det fri, og klarer sig selv fra starten. Murbænkebideren lever primært af dødt plantemateriale, såsom visne blade og halvrådne trærødder. Er også kendt for at kunne kaste sig over papir og bøger i fugtige kældre. Bliver 3-5 år gamle.

Levested

: I skove, under sten og nedfaldent plantemateriale. Fugtige steder i huse, f.eks. kældre og ældre utætte badeværelser og køkkener.

De senest indberettede arter i Naturbasen: