Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Susanne Boesen
    Foto: Susanne Boesen
  • Fotograf: Susanne Boesen
    Foto: Susanne Boesen

Atlas

: Almindelig Draphavre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ret tueformet græs med indtil 120 cm lange strå. Under blomstringen er toppen udspærret, senere mere sammenkneben.

Småaksene er sølvfarvede og toblomstrede. Den nedre blomsts dækblad bærer en indtil 20 mm lang stak. Den øvre blomst mangler i reglen stak eller har kun en meget kort.

Stråene er glatte, eller svagt hårede ved knæene, skinnende og med 3-5 knæ.

Toppen er sølvskinnende med ofte violet tone.

Bladene er indtil 7 mm brede.

Skedehinden er 1-3 mm og but.

Rødderne er orange. Hvis man graver planten op, er de orange rødder en nyttig bestemmelseskarakter

Almindelig Draphavre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Der skal findes en var. bulbosa af Draphavre med opblæste, kugleformede nedre dele af strået og vegetativ spredning via disse dannelser.

I blomst kan den forveksles med arter af havre (Avena), men disse har i reglen mere end 1 stak i blomsten (Dyrket havre har dog i reglen 0 eller 1 stak, men ikke sølvskinnende småaks og er heller ikke tueformet).

Eng-Havre (Helictotrichon pratensis) kendes lettest på de smallere på oversiden blågrønne og tydeligt rendeformede blade. Den er desuden meget mere udpræget tueformet end Draphavre og har stak ved alle dækblade i småakset.

Dunet Havre (Helictotrichon pubescens) har stak ved alle dækblade i småakset, og småaksets akse er håret. Plantens blade og bladskeder er udpræget blødt håret.

Almindelig Guldhavre (Trisetum flavescens) har guldskinnende, smallere top og stak på alle dækblade i akset.

Udbredelse

: Planten er indført til Danmark med frøblandinger fra Sydeuropa ca. 1890-1900, har været dyrket til høslæt m.v. og har siden bredt sig fra dyrkning. Er blevet yderst almindelig, og er nu en af Danmarks almindeligste og mest udbredte planter.
Almindelig Draphavre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Draphavre baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Draphavre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Draphavre - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårigt græs. Den er ret tørketålende, men tåler ikke afgræsning og forsvinder i reglen, når et område afgræsses.

Etymologi:

Arrhenatherum betyder "med stakbærende hanblomst" (græsk: arrhen=han og ather=stak).

Elatius: "højere", "temmelig høj".

Levested

: Græsvegetation, vejkanter og jernbaneskråninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger mest på Danmark vilde Planter (Skytte-Christiansen 1958, Branner og Koch)

Se desuden: Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: