Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Niels Ørbæk
  Foto: Niels Ørbæk
 • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
  Foto: Jesper Juel Pedersen
 • Fotograf: Eva Scheel
  Foto: Eva Scheel

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Enblomstret Flitteraks har rørformet sammenvokset bladskede; og den lange, spidse "torn", der sidder modsat skedehinden er en unik karakter, der gør arten let at kende vegetativt.

Atlas

: Enblomstret Flitteraks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 50 cm. høj og har en lidt ensidig og ret fåblomstret top af langstilkede småaks.

Småaksene er ret store og med hvælvede rødrune yderavner og grønne inderavner. Småakset har kun en frugtbar blomst foruden den golde (som fremtræder som et kølleformet legeme).

En god vejledende karakter er den lukkede rørformede, korte skedehinde med en sylformet opadrettet tand.

Enblomstret Flitteraks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Øllgaard

Forveksling

: Enblomstret Flitteraks er en ret karakteristisk art med sin ret fåblomstrede top af langstilkede småaks i forbindelse med ikke-tueformet vækst og lange udløbere, når den er i blomst.

Er man i tvivl om artstilhørsforholdet, kan man undersøge, om skedehinden er rørformet og har en sylformet opadrettet tand.

Udbredelse

: Meget almindelig i skov og krat i Østjylland, Nordjylland, på Øerne og Bornholm. Sjælden eller fraværende vest for isens hovedopholdslinje og i Nordjylland.
Enblomstret Flitteraks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Enblomstret Flitteraks baseret på Naturbasens observationer:
Enblomstret Flitteraks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Enblomstret Flitteraks - månedlig fordeling

Biologi

: Den har som næsten alle græsser vinsbestøvning af blomsterne. Frøene spredes ved vindslyngspredning og ved myrespredning, idet den golde del af småakset indeholder olie, som efterstræbes af myrer, der så slæber afsted med småakset. Der er også vegetativ formering med udløbere.

Om vinteren visner stråene ned til grunden, og når man roder i jorden kan man finde de ret karakteristiske overvintrende knopper, der sidder på jordstænglen.

Etymologi:

Se Nikkende Flitteraks. Uniflora: Enblomstret, da der kun er en frugtbar blomst.

Levested

: I skov og krat, ofte i mængde, hvor der er en lettere forringelse af muldtilstanden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: