Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert Nielsen
    Foto: Gert Nielsen
  • Fotograf: Gert Nielsen
    Foto: Gert Nielsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Gold Hejre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Gold Hejre er indtil 1 meter høj. Stråene er glatte med 3-5 knæ. Bladene er 3-7 mm brede og glatte til ret svagt hårede. Skedehinden er 2-4 mm. Toppen er 10-40 cm, alsidigt - eller hyppigere noget ensidigt - nikkende. Hver gren i toppen har 1, sjældnere 2, småaks. Grenene i toppen er hængende og ru. Småaksene er 4-6 cm lange, glatte og med 5-9 blomster. Den nedre yderavne er 6-14 mm, den øvre 10-20 mm. Dækbladet (inderavnen) er 13-20 mm og bærer en 15-50 mm lang stak. Støvknapperne er 1-1,5 mm lange.
Gold Hejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert Nielsen

Variation

: Der er stor variation i højde, størrelse af top og længden af aksene og grenene i toppen.

Forveksling

: Gold Hejre er let at kende visuelt, når man først har gjort sig fortrolig med den. Den mest nærliggende forvekslingsmulighed er Tag-Hejre, der i reglen har tydeligt hårede småaks (glatte hos Gold Hejre) og strå, der er tydeligt dunhårede foroven (glatte hos Gold Hejre); topgrenene hos Tag-Hejre er meget kortere end hos Gold Hejre og tydeligt dunhårede.

Man skal også være opmærksom på forvekslingsmuligheder med sjældne, indslæbte hejrearter, som evt. kan blive mere almindelige i Danmark i årene fremover.

Stivtoppet Hejre (A. rigida) og Spansk Hejre (A. madritensis) har top med tydeligt oprette grene, som er meget kortere end Gold Hejres, og større småaks.

Opret Hejre (Bromus erecta) er tydeligt tueformet og med stift opret top; dens småaks er ret langstakkede og give anledning til overfladisk forveksling.

Hvis man finder en Gold Hejre med stift opret top, bør man konsultere en flora, f.eks. Jens Christian Schous bog om Danmarks Græsser eller Den Ny Nordiske Flora.

Udbredelse

: Gold Hejre er almindelig udbredt. Specielt er den meget almindelig i Københavnsområdet og Nordsjælland samt omkring byer. Den aftager noget i hyppighed mod vest, og i Vest- og Nordjylland findes den mest langs asfaltveje og på ruderatagtige lokaliteter (ved ruderat forstås "fyldplads" eller "losseplads"; begge betegnelser taget i udvidet betydning).
Gold Hejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dem blomstrer maj-juli. Den visner ret hurtigt hen efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Gold Hejre baseret på Naturbasens observationer:
Gold Hejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gold Hejre - månedlig fordeling

Biologi

: Gold Hejre er en enårig urt, der vindbestøves, og hvor frøene spredes med vind og dyr. Akset brækker af ved modning, hvorefter yderavnerne sidder tilbage.

Dette forhold har givet arten dens noget misvisende danske navn, idet man hen på sæsonen ofte kun ser en afrappet blomsterstand uden aks, kun med de tilbagesiddende yderavner.

Etymologi iøvrigt: Se Opret Hejre.

Levested

: Arten lever især på tør, soleksponeret bund, men med meget bred økologisk amplitude. Den optræder også hyppigt som markukrudt, langs skovveje etc., men forsvinder, når vegetationen bliver mere stabil sådanne steder. Den er oprindeligt tydeligt antropokor (menneskespredt), men har spredt sig til en række forskellige biotoper, hvor enårige planter kan klare sig.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9). Grasses C.E. Hubbard, Penquin Books 1982 ff. (intet ISBNnr. Angivet).

De senest indberettede arter i Naturbasen: