Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Martin  Trautmann
    Foto: Martin Trautmann

Atlas

: Strandarve overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En i reglen højst 20 cm. høj,glat, robust strandplante med tydeligt sukkulente træk. Stænglen er ugrenet eller sparsomt grenet.

Bladene er ægformet-eliptiske, kødfulde, og modsat stillede. De sidder ofte i 4 rækker op ad stænglen.

Blomsterne er oftest 1-kønnede og sidder i fåblomstrede kvaste i spidsen af skuddene, som regel 1 køn på hver plante, så arten er tvebo.

Hanblomsten har hvide kronblade af længde med bægerbladene; bæger og krone er udstående under blomstringen.

Hunblomsten er grøn og uanseelig med små kronblade, der i reglen kun er ca. 1/4 af bægerbladenes længde.

Både han- og hunblomster indeholder ret tydelige rudimenter af det andet køn, som så blot ikke kommer til udvikling.

Undertiden kan findes planter med tvekønnede blomster.

Frøkapslen er ret stor og indeholder mange frø.

Strandarve
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bengt Knobelauch Bergstrøm

Forveksling

: Der er ikke oplagte forvekslingsmuligheder, men Sandkryb vokser ofte samme steder; den kendes let på de mørkegrønne, ikke-sukkulente smallere blade og de helt anderledes blomster.

Om Sandkryb, se: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Strandarve er meget almindelig på egnede voksesteder ved kysterne i hele landet.
Strandarve - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juni-primo august, men kan erkendes vegetativt det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Strandarve baseret på Naturbasens observationer:
Strandarve - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandarve - månedlig fordeling

Biologi

: Strandarve er en flerårig urt og har insektbestøvning af blomsterne, idet der findes små honningkirtler ved grunden af støvvejen (griflen) hhv. mellem grunden af støvdragerne.

Den har også effektiv vegetativ formereing med sin vidtkrybende jordstængel og vokser typisk i tætte bestande.

Etymologi:

Slægtsnavnet Honkenya er efter den tyske botaniker G. A. Honckeny (1724-1805). Artsnavnet peploides betyder "peplislignende, hvor Peblis =Vandportulak, altså "Vandportulaklignende, og sigter til en vis lighed mellem de 2 arters blade.

Det danske Strandarve er nærmest selvforklarende, idet "arve" i ældre dansk egentlig blot betegner en eller anden urt elle ukrudtsplante.

Levested

: Strandarve vokser ved sandede og grusede strandbredder, altid kystnært, men den finces ved lave saltholdigheder og vokser også på Bornholm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: