Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars J Larsen
    Foto: Lars J Larsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Brandbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 40 cm. høj og ofte rødlig forneden. Den er glat eller spredt spindelvævshåret. Lugtløs.

Blade er enkelt fjersnitdelte, og bladafafsnittene tandede.

Kurvene er 3-5 mm. brede og i reglen uden randkroner. Formen er cylindrisk og med indtil 20 i reglen sortspidsede indre kurvblade - og 8-10 ydre kurvblade, som er sortspidsede. I reglen er der ingen randkroner, men der kan være ganske korte randkroner og i sjældnere tilfælde veludviklede randkroner.

Frugten er ca. 2 mm. lang, håret, og med hårformet fnok.

Almindelig Brandbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Der kan være korte randkroner til stede. Hybrider med Skov-Brandbæger forekommer, de er intermediære og sterile.

Forveksling

: Den forveksles lettest med Skov-Brandbæger, som har korte tilbagerullede, lysegule randkroner, men denne har kurvblade som er lysegrønne; Skov-Brandbæger har kun 2-3 ydre kurvblade (8-10 hos Almindelig Brandbæger), og desuden har den aromatisk, krydret lugt.

Klæbrig Brandbæger er tæt klæbrig/kirtelhåret og ildelugtende.

Vår-Brandbæger har lange, gule randkroner, er i reglen ret tæt spindelvævhåret.

Eng-Brandbæger har ret smalfligede stængelblade og lange randkroner.

Vand-Brandbæger har lange randkroner og indre kurvblade med lys hindekant.

Sjældere arter af Brandbæger som Smalfliget Brandbæger, Smalbladet Brandbæger m. fl. har lange randkroner og andre bladformer.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele Danmark.
Almindelig Brandbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer marts-november, i milde vintre også i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Brandbæger baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Brandbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Brandbæger - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning, selvbestøvning og vindspredning.

Levested

: Ukrudt i haver, på marker, ruderater, baneterræn, vejkanter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: