Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen

Atlas

: Tusindstråle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 2 meter høj plante, hvis stængel ofte er noget grenet foroven.

Bladene er store (indtil 40 cm lange), ægformede, spidse og med hjerteformet grund; de nedre er tydeligt stilkede, de øvre helt eller næsten siddende, men ikke stængelomfattende.

Kurvene er 5-10 cm brede. Både de rørformede skivekroner og de tungeformede randkroner er gule, skivekronerne lidt mørkere gule end randkronerne. Kurvbunden har avner.

Frugten er ca. 6 mm lang uden fnok, men med en kraveformet dannelse.

Hele planten har en kraftig og meget karakteristisk aromatisk lugt, som man hurtigt mærker, når man gnider på stængel og blade.

Tusindstråle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Færk

Forveksling

: Især på afstand kan man ret let forveksle planten med Læge-Alant, der har lignende dimensioner og en ret lignende fremtræden. Men Læge-Alant har lancetformede blade, som alle er ustilkede og stængelomfattende; desuden er Læge-Alants kurvbund uden avner. Tusindstråle kan under alle omstændigheder kendes på dens kraftige aromatiske lugt, hvor Læge-Alant er uden særligt duft.

De øvrige danske arter i slægten Alant er tydeligt mindre planter og med meget mindre kurve, og ligner slet ikke.

Udbredelse

: Tusindstråle var tidligere ret sjælden som forvildet fra dyrkning, men er nu under kraftig udbredelse i naturen. Den må betegnes som temmelig almindelig på store dele af Sjælland og forekommer i øvrigt endnu hist og her til temmelig sjældent.
Tusindstråle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tusindstråle blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Tusindstråle baseret på Naturbasens observationer:
Tusindstråle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tusindstråle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af insekter, og hvis frugter spredes ved vindslyngspredning og evt. med dyr. Den er ofte bestanddannende.

Tusindstråle er i Danmark forvildet fra dyrkning og stammer fra Sydøsteuropa og Lilleasien.

Levested

: Moser, bynære skove, gamle haver, ruderater, vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: