Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Frede Mørch
  Foto: Frede Mørch
 • Fotograf: Erhardt Ecklon
  Foto: Erhardt Ecklon
 • Fotograf: Ole Martin
  Foto: Ole Martin

Svær at bestemme!

Blå oliebille kan nemt forveksles med sort oliebille. Du bør have fotos af forbrystets bagkant.

Atlas

: Blå Oliebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Blå Oliebille er en meget stor bille. En ægfyldt hun kan sagtens blive 4 cm lang. Den har i regelen et kraftigt blåt metalskær, men det kan undertiden mangle helt. Artens vigtigste kendetegn er, at pronotums bagkant har et tydeligt stumpvinklet indhak. Men det kan være mindre udviklet. Hannens antenner er tydeligt knæbøjede. Antenneleddene og pronotum er længere end hos Grøn og Korthalset Oliebille.
Blå Oliebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: Det blå metalskær kan mangle helt. Desuden kan indhakket på pronotums bagrand være mindre udviklet.

Forveksling

: Kan forveksles med de 3 andre arter i slægten.

Sort Oliebille (Meloe proscarabaeus) ligner meget, men denne har lige bagkant på pronotum (dog kan den have et lille indhak) og har grovere struktur på hoved, pronotum og dækvinger.

Grøn Oliebille (M. variegatus) og Korthalset Oliebille (M. brevicollis) har kortere pronotum og antenneled.

Blå Oliebilles triungulinlarve er typisk sort, men kan også være rødgul og varierer fra 2 til 2,5 mm, hvorimod triungulinlarven hos Sort Oliebille er lysere orange og bliver omkring 1,5 mm. Læs mere om larven under Biologi.

En bestemmelsesnøgle til de danske oliebiller findes her: www.naturbasen.dk...traad...

Udbredelse

: Da arten ofte findes i løvskove, er den især udbredt i de østlige egne. Den mangler dog i det meste af Midt og Sydsjælland
Blå Oliebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne bille ses fra marts til juni

Tidsmæssig fordeling

af Blå Oliebille baseret på Naturbasens observationer:
Blå Oliebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Oliebille - månedlig fordeling

Biologi

: Blå Oliebille lever som de andre arter af slægten Meloe som snylter på enlige bier.

Æggene lægges i en stor klump under jorden, i et hul hunnen selv graver. Når de senere samme forår klækkes søger de luselignende larver (triunguliner) op i en blomst. Her venter de på, at en solitær bi besøger blomsten. Triungulinlarverne griber fat i alle insekter der sætter sig på blomsten, hvorved kun få larver ender på den rigtige vært. Et heldigt fåtal af larver bliver transporteret til bo af egnede værtsbier, hvor de lever af biens yngel samt det pollen og nektar bien har samlet sammen til sit afkom. Nede i boet skifter de form, og kommer først til at ligne en pragtløbebillelarve og sidenhen til at ligne en oldenborrelarve inden larven til sidst forpupper sig og kommer frem som voksen bille det følgende forår.

Levested

: I modsætning til de øvrige oliebiller er Blå Oliebille i høj grad tilknyttet lysåben løvskov. Den træffes dog også i det åbne land på overdrev og kystklinter, her ofte sammen med Sort Oliebille.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Palle Jørum, Pers. Med.: www.fugleognatur.dk...show_message

De senest indberettede arter i Naturbasen: