Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Kaj Wismar
    Foto: Kaj Wismar
  • Fotograf: Henrik Callesen
    Foto: Henrik Callesen

Atlas

: Cassida vittata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,5 mm. Skjoldbillerne (Cassidinae) er kendetegnet ved den ret flade og ovale form samt ved at hovedet, når dyret betragtes oppefra, er gemt under pronotum og derfor ikke synligt. C. vittata er let kendelig ved de to brede og grønne længdebånd nær dækvingesømmen.

Følehornene er brungule og bliver gradvist mørkere mod spidsen. Benene er brungule, højst med mørkere lårrod. Pronotum er svagt skinnende og har meget fin punktur, normalt er pronotums bagerste halvdel grøn. Dækvingernes sider er ret stejlt nedfaldende og skulderhjørnerne i varierende grad kraftigt fremtrukne. Dækvingerne har i øvrigt regelmæssige punktrækker. Længdebåndene dækker over ca. 2-4 stribemellemrum og når ikke helt til bagranden.

Cassida vittata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kaj Wismar

Variation

: Længdebåndende kan variere lidt udstrækningen.

Forveksling

: Med de to brede grønne længdebånd på dækvingerne er den svær at forveksle med andre arter. Den eneste forvekslingsmulighed vil være Sølvstribet skjoldbille (Cassida nobilis), som dog let adskilles ved at have et meget smallere længdebånd begrænset til kun 2. stribemellemrum. Længdebåndet er i øvrigt ikke grønt som hos vittata, men guld- eller sølvagtigt farvet. Desuden har den mattere og mere brunligt pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, i Sydsjælland dog ikke efter 1960 og på Bornholm ikke efter 1900. Tidligere en ret sjælden art, men i de senere år har der været mange nye fund, især i Jylland
Cassida vittata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, men de overvintrende dyr findes ofte i stormopskyl i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Cassida vittata baseret på Naturbasens observationer:
Cassida vittata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cassida vittata - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på arter af Salturtfamilien heriblandt Sodaurt samt arter af Mælde og Salturt, mens også på arter af Nellikefamilien, f.eks. Spergel og Strandarve. Arten lever af plantens blade. Overvintrer som voksen.

Levested

: Ofte på sandbund nær kysterne, gerne på saltpåvirkede arealer, men kan også findes inde i landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...cassida-vittata

De senest indberettede arter i Naturbasen: